• Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

     • V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

      ✓ Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá -

      1. termín:

      - o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022

      - o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022

      2. termín:

      - o odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022

      o odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: ▪ 11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022

      Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).