• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • Vážení rodičia, priatelia školy,

    pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na náš Neinvestičný fond pri Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava,

    dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj náš neinvestičný fond. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z 2 % budú použité na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

    Naše údaje:

    Názov: Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, n.f.

    Sídlo: Hrobákova 2467/11, 851 02 Bratislava - Petržalka

    IČO: 30812810

    Právna forma: neinvestičný fond

    Číslo účtu: SK40 0200 0000 0011 8399 0151

    Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a naším deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu detí.

    ĎAKUJEME !!!

    Vyhlasenie 2023

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OBCHODNÁ AKADÉMIA IMRICHA KARVAŠA BRATISLAVA, N. F.
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: HROBÁKOVA 2467/11, 85102 BRATISLAVA-PETRŽALKA
   Právna forma: NEINVESTIČNÝ FOND
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 30812810
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OBCHODNÁ AKADÉMIA IMRICHA KARVAŠA BRATISLAVA, N. F.
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: HROBÁKOVA 2467/11, 85102 BRATISLAVA-PETRŽALKA
   Právna forma: NEINVESTIČNÝ FOND
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 30812810
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OBCHODNÁ AKADÉMIA IMRICHA KARVAŠA BRATISLAVA, N. F.
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: HROBÁKOVA 2467/11, 85102 BRATISLAVA-PETRŽALKA
   Právna forma: NEINVESTIČNÝ FOND
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 30812810
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.