•  
    TRIEDNY UČITEĽ v šk. roku 2023/24 Skratka  Zastupujúci TRIEDNY UČITEĽ
    I.A Ing. Lýdia Henteková Ht Mgr. Tatiana Lacková/ Lc
    I.C Mgr. Matúš Mihalko Mi Mgr. Marcel Tinka/Tn
    I.D

    Mgr. Marcel Tinka

    Tn Mgr. František Trungel/Tr
    I.E Mgr. Barbora Adamová Ad Mgr. Mária Chalachanová/Cha
     
    II.A Ing. Zuzana Bartalová Bt Ing. Viliam Tupý/Tp
    II.C Ing. Jana Belišová Bl Ing. Beáta Rizovová/Rv
    II.D

    Mgr. Tatiana Kršiaková

    Kv Ing. Lýdia Henteková/Ht
    II.E Mgr. Miroslava Adamová Am Mgr. Daniela Kubíčková/Kb
           
    III.A

    Ing. Zuzana Tóthová

    Th Ing. Jana Belišová/Bl
    III.C

    Mgr. Tatiana Lacková

    Lc PaedDr. Miriam Lazanová/Lz
    III.D

    Ing. Viliam Tupý

    Tp Ing. Iveta Šimove/Šm
    III.E Mg. Katarína Sotirakis, MBA St Mgr. Tomáš Harmaňoš/Hm
           
    IV.AF

    Mgr. Marcel Tinka

    Tn Ing. Zuzana Bartalová/Bt
    IV.C

    Mgr. Jana Faltínová

    Ft Mgr. Katarína Sotirakis, MBA/St
    IV.D

    Mgr. Blanka Dénesi

    De Mgr. František Trungel/Tr
    IV.E Mgr. Viera Škvareková Šk Ing. Zuzana Tóthová/Th
           
    V.D

    Mgr.Miroslava Sedliaková-Struhárová

    Se JUDr. Gabriela Liptáková/Li
    V.E

    Mgr. Ingrid Legiňová

    Lg Mgr. Marcel Tinka/Tn
    V.F Mgr. Jana Duchovičová Dc PaeDr. Romald Póda/Pd
           

     

    *mail kontakt na každého učiteľa je v tvare: priezvisko@oaikba.sk (bez diakritiky)