•  
    TRIEDNY UČITEĽ Skratka  Zastupujúci TRIEDNY UČITEĽ
    I.A Ing. Tóthová Zuzana, tothova@oaikba.sk Th Mgr. Sotirakis Katarína, MBA
    I.C Mgr. Lacková Tatiana, lackova@oaikba.sk La  PaedDr. Miriam Lazanová
    I.D Ing. Šántová Viera, santova@oaikba.sk Šn Ing. Danica Krajňáková
    I.E Mgr. Katarína Sotirakis, MBA, sotirakis@oaikba.sk Gt Mgr. Čorbová Nikola
     
    II.AF Mgr. Tinka Marcel,      tinka@oaikba.sk Tn PhDr. Kerestúrová Ivana, PhD.
    II.C Mgr. Murgáčová Petra, murgacova@oaikba.sk Mg Mgr. Vlašičová Karolína
    II.D Mgr. Déneši Blanka, denesi@oaikba.sk De Mgr. Crkoň Matej
    II.E Mgr. Škvareková Viera, skvarekova@oaikba.sk Šk Mgr. Miroslava Sedliaková Struhárová
           
     
    III.A Ing. Tupý Viliam,           tupy@oaikba.sk Tp Ing. Viera Šántová
    III.D Mgr. Miroslava Sedliaková Struhárová, sedliakova@oaikba.sk Kr Mgr. Hrdina Pavel
    III.E Mgr. Karácsonyová Ingrid, karacsonyova@oaikba.sk Ka PaedDr. Miriam Lazanová
    III.F Mgr. Crkoň Matej,      crkon@oaikba.sk Cr Mgr. Barbora Adamová
     
     
    IV.A Ing. Zuzana Zámečníková, zamecnikova@oaikba.sk Zm Mgr. Alena Parajková
    IV.D Ing. Krajňáková Danica, krajnakova@oaikba.sk Kr Mgr. Tinka Marcel
    IV.E Mgr. Jana Duchovičová, duchovicova@oaikba.sk Li Mgr. Nikola Čorbová
    IV.F Mgr. Barbora Adamová, adamova@oaikba.sk Lz Mgr. Čorbová Nikola
           
    V.D Mgr. Kršiaková Tatiana, krsiakova@oaikba.sk Kv Mgr. Karácsonyová Ingrid
    V.E JUDr. Liptáková Gabriela, liptakova@oaikba.sk Li  Ing. Tóthová Zuzana
    V.F PaedDr. Miriam Lazanová, lazanova@oaikba.sk Lz Ing. Tupý Vilia
     

     

    *mail kontakt na každého učiteľa je v tvare: priezvisko@oaikba.sk