•  
    TRIEDNY UČITEĽ Skratka  Zastupujúci TRIEDNY UČITEĽ
    I.A Ing. Zuzana Bartalová Bt Mgr. Alena Parajková
    I.C Ing. Jana Belišová Bl Mgr. Barbora Adamová
    I.D Mgr. Tatiana Kršiaková Kv Mgr. Jana Duchovičová
    I.E Mgr. Miroslava Adamová Am PaedDr. Ján Oravec
     
    II.A Ing. Zuzana Tóthová Th Mgr. Ingrid Legiňová
    II.C Mgr. Tatiana Lacková Lc PaeDr. Miriam Lazanová
    II.D Mgr. Ľubomíra Schlosserová Sch Mgr. Karolína Vlašičová
    II.E Mg. Katarína Sotirakis, MBA St Mgr. Matúš Mihalko
           
     
    III.AF Mgr. Marcel Tinka Tn Ing. Zuzana Bartalová
    III.C Mgr. Jana Faltínová Fa Mgr. Karolína Vlašičová
    III.D Mgr. Blanka Dénesi De Mgr. Miroslava Adamová
    III.E Mgr. Viera Škvareková Šv PaeDr. Ronald Póda
     
     
    IV.A Ing. Viliam Tupý Tp Ing. Danica Krajňáková
    IV.D Mgr. Miroslava Sedliaková-Struhárová Se Mgr. Katarína Sotirakis, MBA
    IV.E Mgr. Ingrid Legiňová Lg Ing. Zuzana Zámečníková
    IV.F Mgr. Matej Crkoň Cr Ing. Lýdia Henteková
           
    V.D Ing. Danica Krajňáková Kr Ing. Viliam Tupý
    V.E Mgr. Jana Duchovičová Dc Ing. Zuzana Tóthová
    V.F Mgr. Barbora Adamová Ad Mgr. Marcel Tinka

     

    *mail kontakt na každého učiteľa je v tvare: priezvisko@oaikba.sk (bez diakritiky)