• Študenti 4. ročníka  OA IK BA bilingválneho štúdia majú povinný vyučovací predmet Cvičná firma v rozsahu 3 hodín/týždenne. Tento predmet je simuláciou reálnej firmy, pričom tovar a peniaze sú fiktívne, všetky ostatné činnosti, doklady, obchodovanie (700 cvičných firiem v SR a cvičné firmy v zahraničí), marketing, sú reálne.

    Každý rok sa cvičná firma prezentuje na veľtrhu cvičných firiem, ktorý organizuje Slovenské centrum cvičných firiem (ŠIOV). Na veľtrhu súťažia vo viacerých kategóriách (naj katalóg, naj stánok, naj e- prezentácia, naj eshop, naj www stránka, naj video reklama atď)

    Cvičné firmy sa zúčastňujú na veľtrhoch, na kontraktačných dňoch aj v zahraničí (Rakúska republika, Česká republika, Bulharská republika).

    V novembri 2020 sa uskutočnil prvý Medzinárodný online veľtrh CF, kde sme v silnej konkurencii (60 cvičných firiem -Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Rakúsko, Španielsko, Litva)v hlavnej súťaži  obsadili prvé aj tretie miesto!!!!

    GREEN WALL, s.r.o - 1. miesto v hlavnej súťaži ako najlepšia cvičná firma a zároveň:
    1. miesto najlepšia e-prezentácia
    1. miesto najlepšia www stránka s e-shopom
    2. miesto najlepší katalóg
    2. miesto najlepšia vizitka
    2. miesto najlepšia video reklama
    Bodovali v 6 kategóriách z 8!!! https://greenwallsro.wixsite.com/webpage/marketing
     
    SkiWinterLine, s.r.o - 3. miesto v hlavnej súťaži najlepšia CFAa zároveň:
    2. mieste najlepší e-shop
    5. miesto najlepšia e-prezentácia     
     
     
     

    21. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa uskutočnil 22.- 23. novembra 2018 v Bratislave. Naša cvičná firma PARKSOMNIA, s.r.o zvíťazila v HLAVNEJ súťaži- obsadila 1. miesto:) 

    Vo februári 2019 sa zúčastnili na kontraktačnom dni CF v Šali a opäť s úspechmi:

    CF Youngblood festival, s.r.o – 3. miesto - e-prezentácia

    CF Parksomnia, s.r.o – 3. miesto – najlepší stánok

    CF Jeabag, s.r.o – 2. miesto -  najlepšia vizitka

    CF Bugischka, s.r.o. - 1. miesto  - najlepšia vizitka

    CF Parksomnia, s.r.o.- Cena mesta Šaľa

     

    20. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa uskutočnil v októbri 2017 v Košiciach. Naši študenti sa vo veľke konkurencii viac ako 50 medzinárodných cvičných firiem  v hlavnej súťaži umiestnili v jednotlivých kategóriách na popredných miestach,

    CFA Chandellier získala:

     2. miesto  v kategórii Najlepší  slogan  

     a 4. miesto  ako Najlepšia cvičná firma.

    Vo februári 2018 sa zúčastnili na kontraktačnom dni CF v Šali, získali tieto ocenenia:

    1. miesto   v kategorii    Najlepšie sloganCFA ShadyClap

    3. miesto v kategorii Najlepší katalóg   –  CFA LEA

    Špeciálnu cenu Slovenského centra CF v Šali získala   CFA  Chandellier!

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje