• Harmonogram stretnutí rodičov žiakov v šk. roku 2022/2023

    Zasadnutie rodičovskej rady                                              27.09.2022

    Triedne schôdze rodičov žiakov všetkých tried               27.09.2022

    Konzultácie s vyučujúcimi                                                   6.12.2022

    Konzultácie s vyučujúcimi                                                   23.04.2023

    Harmonogram pedagogických rád v šk. roku 2022/2023

    Pedagogická rada, prevádzková porada                                                                                                                                                                      27.09. 2022        

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. štvrťrok šk. roku 2022/2023                                                             15.11. 2022

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. polrok šk. roku 2022/2023                                                                24.01. 2023

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 3. štvrťrok šk. roku 2022/2023                                                              25.04.2023

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 4. ročníka OA a 5. ročníka BOA za 2. polrok šk. roku 2022/2023          09.05.2023

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok šk. roku 2022/2023                                                                 22.06.2023

    Hodnotenie a klasifikácia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov prvého, druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka po opravných skúškach v náhradnom termíne za 2. polrok šk. roku 2022/2023                                                                                                                                                 august 2022

     

     

    Deň otvorených dverí - streda, 7. december 2022,  január 2023

    Imatrikulácie prvákov - v piatok 11. novembra 2022