• V šk. roku 2021/2022 sa vyučuje podľa nasledovných školských vzdelávacích programov:

     

    Názov školského vzdelávacieho programu  

     BANKOVNÍCTVO

     učebný plán pre žiakov   III. a IV. ročníka TU

     

    Kód a názov ŠVP        63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  
    Kód a názov študijného odboru   

    6317 M obchodná akadémia

    (4-ročné denné štúdium

    Názov školského vzdelávacieho programu

    Obchodná akadémia s rozšíreným vyučovaním ANJ

    63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

    pre žiakov I. a II.ročníka v šk. roku 2021/22 TU

    Názov školského vzdelávacieho programu    BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA
    Kód a názov ŠVP    63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  
    Kód a názov študijného odboru   6317 M  74 obchodná akadémia – bilingválne  štúdium (5-ročné denné štúdium)  
    Učebný plán pre žiakov  III. a IV.  a V. ročníka  TU
    Učebný plán pre žiakov I. a II. ročníka od šk. roku 2021/22  TU