• Termíny školských prázdnin

   Na základe §150, ods. 6 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) MŠVVaŠ SR vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka s termínmi školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky 2021/2022 až 2023/2024 schválené ministrom školstva Branislavom Gröhlingom.

   Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

   Prázdniny

   Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

   Termín prázdnin

   Začiatok vyučovania po prázdninách

   jesenné

   27. október 2021

   (streda)

   28. október–

   29. október 2021

   2. november 2021

   (utorok)

   vianočné

   22. december 2021

   (streda)

   23. december 2021

   – 7. január 2022

   10. január 2022

   (pondelok)

   polročné

   3. február 2022

   (štvrtok)

   4. február 2022

   (piatok)

   7. február 2022

   (pondelok)

   jarné

   Košický kraj, Prešovský kraj

   18. február 2022

   (piatok)

   21. február –

   25. február 2022

   28. február 2022

   (pondelok)

   Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

   25. február 2022

   (piatok)

   28. február –

   4. marec 2022

   7. marec 2022

   (pondelok)

   Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

   4. marec 2022

   (piatok)

   7. marec –

   11. marec 2022

   14. marec 2022

   (pondelok)

   veľkonočné

   13. apríl 2022

   (streda)

   14. apríl–

   19. apríl 2022

   20. apríl 2022

   (streda)

   letné

   30. jún 2022

   (štvrtok)

   1. júl–

   31. august 2022

   5. september 2022

   (pondelok)

    

   Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

   Prázdniny

   Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

   Termín prázdnin

   Začiatok vyučovania po prázdninách

   jesenné

   27. október 2023

   (piatok)

   30. október–

   31. október 2023

   2. november 2023

   (štvrtok)

   vianočné

   22. december 2023

   (piatok)

   23. december 2023

   – 5. január 2024

   8. január 2024

   (pondelok)

   jarné

   Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

   16. február 2024

   (piatok)

   19. február –

   23. február 2024

   26. február 2024

   (pondelok)

   Košický kraj, Prešovský kraj

   23. február 2024

   (piatok)

   26. február –

   1. marec 2024

   4. marec 2024

   (pondelok)

   Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

   Trnavský kraj

   1. marec 2024

   (piatok)

   4. marec –

   8. marec 2024

   11. marec 2024

   (pondelok)

   veľkonočné

   27. marec 2024

   (streda)

   28. marec –

   2. apríl 2024

   3. apríl 2024

   (streda)

   letné

   28. jún 2024

   (piatok)

   1. júl–

   30. august 2024

   2. september 2024

   (pondelok)