• Termíny školských prázdnin

   Na základe §150, ods. 6 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) MŠVVaŠ SR vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2023/2024 s termínmi školských prázdnin:

   Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

   Prázdniny

   Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

   Termín prázdnin

   Začiatok vyučovania po prázdninách

   jesenné

   27. október 2023

   (piatok)

   30. október–

   31. október 2023

   2. november 2023

   (štvrtok)

   vianočné

   22. december 2023

   (piatok)

   23. december 2023

   – 5. január 2024

   8. január 2024

   (pondelok)

   jarné

   Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

   16. február 2024

   (piatok)

   19. február –

   23. február 2024

   26. február 2024

   (pondelok)

   Košický kraj, Prešovský kraj

   23. február 2024

   (piatok)

   26. február –

   1. marec 2024

   4. marec 2024

   (pondelok)

   Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

   Trnavský kraj

   1. marec 2024

   (piatok)

   4. marec –

   8. marec 2024

   11. marec 2024

   (pondelok)

   veľkonočné

   27. marec 2024

   (streda)

   28. marec –

   2. apríl 2024

   3. apríl 2024

   (streda)

   letné

   28. jún 2024

   (piatok)

   1. júl–

   30. august 2024

   2. september 2024

   (pondelok)