• Ing. Jana Šebestová
   • Ing. Jana ŠebestováRiaditeľka
   • Ing. Eva Lackovičová
   • Ing. Eva LackovičováZástupkyňa riaditeľky
   • JUDr. Gabriela Liptáková
   • JUDr. Gabriela LiptákováZástupkyňa riaditeľa
    Triedna učiteľka: V. E
   • Ing. Ľuboslava Nemcová
   • Ing. Ľuboslava NemcováZástupkyňa riaditeľky
   • Mgr. Barbora Adamová
   • Mgr. Barbora AdamováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. F
   • Ing. Zuzana Bartalová
   • Ing. Zuzana BartalováUčiteľka
   • Ing. Jana Belišová
   • Ing. Jana BelišováUčiteľka
   • RNDr. Hana Bujnovská
   • RNDr. Hana BujnovskáUčiteľka
   • Mgr. Matej Crkoň
   • Mgr. Matej CrkoňUčiteľ
    Triedny učiteľ: III. F
   • Mgr. Blanka Déneši
   • Mgr. Blanka DénešiUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. D
   • Mgr. Jana Duchovičová
   • Mgr. Jana DuchovičováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. E
   • Mgr. Jana Faltinová
   • Mgr. Jana FaltinováUčiteľka
   • Mgr. Ingrid Karácsonyová
   • Mgr. Ingrid KarácsonyováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. E
   • PhDr. Ivana Kerestúrová, PhD.
   • PhDr. Ivana Kerestúrová, PhD.Učiteľka
   • Ing. Danica Krajňáková
   • Ing. Danica KrajňákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV. D
   • Mgr. Tatiana Kršiaková
   • Mgr. Tatiana KršiakováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V. D
   • Mgr. Tatiana Lacková
   • Mgr. Tatiana LackováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. C
   • PaedDr. Miriam Lazanová
   • PaedDr. Miriam LazanováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V. F
   • Mgr. Petra Murgáčová
   • Mgr. Petra MurgáčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. C
   • Mgr. Alexandra Nagyová
   • Mgr. Alexandra NagyováUčiteľka
   • Mgr. Alena Parajková
   • Mgr. Alena ParajkováUčiteľka
   • Ing. Elena Pekarovičová
   • Ing. Elena PekarovičováUčiteľka
   • Ing. Ivana Puchoňová
   • Ing. Ivana PuchoňováUčiteľka
   • Mgr. Miroslava Sedliaková Struhárová
   • Mgr. Miroslava Sedliaková StruhárováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III. D
   • Mgr. Katarína Sotirakis, MBA
   • Mgr. Katarína Sotirakis, MBAUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. E
   • Ing. Viera Šántová
   • Ing. Viera ŠántováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. D
   • Mgr. Ľubomíra Schlosserová
   • Mgr. Ľubomíra SchlosserováUčiteľka
   • Mgr. Viera Škvareková
   • Mgr. Viera ŠkvarekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. E
   • Mgr. Marcel Tinka
   • Mgr. Marcel TinkaUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. AF
   • Ing. Zuzana Tóthová
   • Ing. Zuzana TóthováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I. A
   • Ing. Viliam Tupý
   • Ing. Viliam TupýUčiteľ
    Triedny učiteľ: III. A
   • Mgr. Karolína Vlašičová
   • Mgr. Karolína VlašičováUčiteľka
   • Ing. Zuzana Zámečníková
   • Ing. Zuzana ZámečníkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
   • Walter Denk
   • Walter Denkzahraničný lektor
   • Mag. Gerhard Ullram
   • Mag. Gerhard Ullramzahraničný lektor
   • Ing. Anna Lazíková
   • Ing. Anna LazíkováUčiteľka
   • Mgr. Miroslava Adamová
   • Mgr. Miroslava AdamováUčiteľka
   • Učitela Bez
   • Učitela BezUčiteľ
   • Učiteľa 2 Bez
   • Učiteľa 2 BezUčiteľ