• Školská jedáleň

    • V školskej jedálni sa vydávajú obedy od 12.15 – 13.50 h.

     Cena stravného lístka v šk. roku 2023/24 je  3,00 €. 

     Štátna dotácia na obedy (pre žiakov 1. ročníka bilingválneho štúdia, ktorí nastúpili do školy z 8. ročníka ZŠ) je 2,30 eur na obed, takže v  tomto prípade je doplatok na obed 70 centov. 

     Pozn.: Zakúpenie kreditu na obedy  a objednávanie  funguje elektronicky v Edupage, modul Školská jedáleň.

      

      

      

     Stravu zabezpečuje: Závodná jedáleň Olšovská

     Vedúca závodnej jedálne: Anna Maríková

     Šéfkuchár: p. Mussler

     Jedálny lístok