• Školská jedáleň

    • V školskej jedálni sa vydávajú obedy od 12.15 – 14.20 h.

     Cena stravného lístka v šk. roku 2020/21: 2,00 € (platia celý kalendárny rok)

      

     Lístky sa vydávajú každý štvrtok od 10.30 - 13.00 h.

     Stravu zabezpečuje: Závodná jedáleň Olšovská

     Vedúca závodnej jedálne: Anna Maríková

     Šéfkuchár: p. Mussler

     Jedálny lístok