• Školská jedáleň

    • V školskej jedálni sa vydávajú obedy od 12.15 – 13.50 h.

     Cena stravného lístka v šk. roku 2022/23: 2,50 € (platia celý kalendárny rok)

      

     Lístky sa vydávajú každý štvrtok od 8.30 - 11.30 h.

     Stravu zabezpečuje: Závodná jedáleň Olšovská

     Vedúca závodnej jedálne: Anna Maríková

     Šéfkuchár: p. Mussler

     Jedálny lístok