• Rakúski lektori

    • Od roku 1991 poskytuje OA IK BA nadaným  študentom možnosť absolvovať štúdium v bilingválnom päťročnom vzdelávacom programe 6317 6 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku na základe medzivládnych dohôd a vykonávacieho protokolu medzi Rakúskou a Slovenskou republikou za účinnej podpory Spolkového ministerstva školstva Rakúskej republiky a spolupráce s partnerskými školami vo Viedni a regióne Burgenlandu. Pri vzájomnej spolupráci vychádzame zo spoločných cieľov: 

     • na spoločných projektoch zabezpečujúcich efektívny transfer poznatkov a skúseností,
     • pri skvalitňovaní odbornej prípravy žiakov transferom metodicko-didaktických inovácií,
     • pri vzájomnej prezentácii vlastnej školy, mesta a krajiny,
     • pri poznávaní iných kultúr, histórie a životného štýlu.

      

     V školskom roku 2022/2023 vyučujú v bilingválnych triedach rakúski lektori: 
       
     • Walter Denk – aplikovaná informatika,  podniková ekonomika, tvorba a riadenie projektov
     • Mag. Gerhard Ullram - podniková ekonomika, aplikovaná informatika