• Maturitná skúška v šk. roku 2021/22

    Základné informácie o maturitnej skúške pozrite tu:https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite

    Termíny konania MS sú zverejnené tu:https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022?componentId=1731?newsId=217

    Riadny termín EČ a PFIČ MS určilo MŠVVaŠ  v  šk. roku  2021/22 takto:

    Slovenský jazyk a literatúra 15. marec 2022 (utorok) 
    Cudzie jazyky (ANJ, NEJ) 16. marec 2022 (streda) 
    Matematika17. marec 2022 (štvrtok) 

    Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

    Opravný termín EČ a PFIČ MS  predbežne 3. až 8. septembra 2022.

    Termín IČ MS určil odbor školstva okresného úradu BA pre našu školu od 30. mája 2022 do 3. júna 2022, pre štvrté ročníky (SJL) v dňoch od 13. - 17. júna 2022.

    Termíny v mimoriadnom skúšobnom období pre ústnu formu IČ MS sú určené na stredu a štvrtok (september 2022, február 2023).

     

    Maturitná skúška v šk. roku 2020/21

    V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

    Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

    • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční  13.  - 15. apríla 2021;  náhradný termín PFIČ MS je určený na 27.04. - 29.04.2021, pričom v období od 16.04. - 26.04.2021 bude povinne prebiehať dištančné vzdelávanie.
    • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
    • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční  v dňoch 20. -21. apríla 2021.

    Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu. 

    Bližšie informácie k maturitám v školskom roku 2020/21  sledujte TU