• Maturitná skúška v šk. roku 2023/24

    Základné informácie o maturitnej skúške pozrite tu: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

    Riadny termín EČ a PFIČ MS určilo MŠVVaŠ  v  šk. roku  2023/24 takto:

    Slovenský jazyk a literatúra 12. marec 2024 (utorok) 
    Cudzie jazyky (ANJ, NEJ) 13. marec 2024 (streda) 
    Matematika14. marec 2024 (štvrtok) 

    PČOZ (praktická časť odbornej zložky) - 26.- 27. marec 2024 (utorok, streda)

    Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024

    Opravný termín EČ a PFIČ MS  predbežne 3. až 6. septembra 2024.

    Termín IČ MS, ústne MS od 27.  - 31. mája 2024.

    Termín IČ MS, ústne MS zo SJL pre IV.C, IV.D, IV.E od 10.-14. júna 2024.

    Termíny v mimoriadnom skúšobnom období pre ústnu formu IČ MS sú určené na stredu a štvrtok (september 2024, február 2025).

     

    Maturitná skúška v šk. roku 2022/23

    Základné informácie o maturitnej skúške pozrite tu:https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

    Riadny termín EČ a PFIČ MS určilo MŠVVaŠ  v  šk. roku  2022/23 takto:

    Slovenský jazyk a literatúra 14. marec 2023 (utorok) 
    Cudzie jazyky (ANJ, NEJ) 15. marec 2023 (streda) 
    Matematika16. marec 2023 (štvrtok) 

    PČOZ (praktická časť odbornej zložky) - 30.- 31. marec 2023 (štvrtok, piatok)

    Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023. 

    Opravný termín EČ a PFIČ MS  predbežne 5. až 8. septembra 2023.

    Termín IČ MS, ústne MS od 22.  - 26. mája 2023.

    Termín IČ MS, ústne MS zo SJL pre IV.D, IV.E, IV.F od 12.-16. júna 2023.

    Termíny v mimoriadnom skúšobnom období pre ústnu formu IČ MS sú určené na stredu a štvrtok (september 2023, február 2024).

    Maturitná skúška v šk. roku 2021/22

    Základné informácie o maturitnej skúške pozrite tu:https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite

    Termíny konania MS sú zverejnené tu:https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022?componentId=1731?newsId=217

    Riadny termín EČ a PFIČ MS určilo MŠVVaŠ  v  šk. roku  2021/22 takto:

    Slovenský jazyk a literatúra 15. marec 2022 (utorok) 
    Cudzie jazyky (ANJ, NEJ) 16. marec 2022 (streda) 
    Matematika17. marec 2022 (štvrtok) 

    Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

    Opravný termín EČ a PFIČ MS  predbežne 3. až 8. septembra 2022.

    PČOZ (praktická časť odbornej zložkx): 4. - 5. apríl 2023

    Termín IČ MS určil odbor školstva okresného úradu BA pre našu školu od 30. mája 2022 do 3. júna 2022, pre štvrté ročníky (SJL) v dňoch od 13. - 17. júna 2022.

    Termíny v mimoriadnom skúšobnom období pre ústnu formu IČ MS sú určené na stredu a štvrtok (september 2022, február 2023).