• Deň otvorených dverí v šk. roku 2023/24 bude 7. decembra 2023 od 8.30 -12.30 h.

    Všetkých záujemcov o štúdium u nás srdečne pozývame:)

     

     

    Deň otvorených dverí v šk. roku 2021/22:
    dod-pevs_08022016

     

          V tejto náročnej dobe, kedy prebieha vyučovanie dištančne a nie je možné uskutočniť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v škole, chceme všetkým záujemcom o štúdium u nás priblížiť život v škole aj týmto "online" spôsobom. Prestaviť vám školu z pohľadu našich študentov prostredníctvom videa, ako sme nedávno, ešte pred pandémiou, stihli osláviť 50. výročie založenia školy, ako vidia naši žiaci tie najzaujímavejšie momenty školy. Informácie o možnosti štúdia nájdete v časti ŠTÚDIUM  - MOŽNOSTI ŠTÚDIA ( https://www.oaikba.sk/2308/moznosti-studia), kde sa dozviete v akých 2 odboroch bude možné   u nás študovať od šk. roka 2022/23. 

     Tiež sa môžete virtuálne  zoznámiť s prostredím našej školy v časti O ŠKOLE - VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY -  https://oaikba.edupage.org/a/virtualna-prehliadka-skoly

     

    • Deň otvorených dverí 2022/2023

    • História vs. súčasnosť - video k 50. výročiu školy

    • Historické video k 50. výročiu školy

    • Reportáž TV Bratislava