• Imatrikulácie 2023

     • Aj tento rok prebehli na našej škole imatrikulácie prvákov v réžii školského parlamentu a tretiakov. Prváci prechádzali tradičným rituálom prijímania do radu študentov. Pripravili sme im program, aby sa mohli prejaviť ako šikovný jednotlivec, ale aj ako súdržný kolektív. Všetci prváci bez problémov zvládli zadané úlohy a stali sa tak členom rodiny Obchodnej akadémie Imricha Karvaša.

     • Spotrebiteľský seminár

     • Na našu školu zavítala pani riaditeľka Mgr. Zalaiová z Európskeho spotrebiteľského centra. Najdôležitejším poznaním bolo získanie poznatkov, že žiaci ako spotrebitelia majú právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie sú spokojní s vybavením reklamácie alebo sa domnievajú, že predávajúci porušili ich práva. Fundované odpovede na otázky boli zodpovedané a prepojené s konkrétnymi riešenými prípadmi odborom ochrany práv spotrebiteľa. Hodnotné informácie nám rozšírili obzor poznania za čo ĎAKUJEME.

     • Návšteva SNG

     • Žiaci II.A a II.C sa v dňoch 8.11. a 15.11.2023 zúčastnili komentovanej prehliadky expozície "Moderna" v nových priestoroch Slovenskej národnej galérie. Mali možnosť prezrieť si diela autorov, ktorých pokladáme za najzásadnejšie pre dejiny našej slovenskej moderny. https://sng.sk/sk/sng-bratislava/podujatia/moderna    Navyše mali žiaci príležitosť vyskúšať si na vlastnej koži možnosť prezentácie a predaja obrazov priamo kurátorovi výstavy a ku koncu prehliadky zase vyrobiť svoj vlastný "kultúrny odkaz" použitím špeciálnej grafickej techniky. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a vytvorené diela už zdobia naše učebne :-) 

     • iBobor

     • Do súťaže iBOBOR  v kategórií JUNIOR, ktorá prebiehala on-line  09. 11.2023  sa zapojili žiaci II. ročníka.Hlavný cieľ súťaže  bol  zameraný na zvýšenie usilovnosti a inteligentnosti súťažiacich. Súťaž podporila u žiakov čítanie s porozumením, kreatívnosť a logické myslenie.

      Náročnosť úloh žiakov posmelila v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií.Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili ĎAKUJEME  a k dosiahnutým výsledkom gratulujeme:) 

      Najlepšie výsledky dosiahli:  

      Alexandra Krásna

      Linda Nováková

      Michaela Vychovalá

      Vivien Juricová

      Samuel Špánik

      Nina Zajarná

       

     • Skills of the Future

     • Dňa 08.11.2023 sa v Bratislave konala konferencia Skills of the Future- Priprav sa na budúcnosť. Konferencia sa konala v priestoroch Space UP.
      Žiaci 5.D, 5.E a 5.F mohli absolvovať množstvo zaujímavých prednášok a workshopov -  Ako napísať dobrý životopis, Ako zvládnuť svoj prvý pohovor alebo Ako rozvíjať svoj talent. Zaujímavá bola úvodná diskusia na tému: Stret generácií XYZ, kde vystúpil Oskar Barami (influencer), Ján Stareček (Managing Director) a Eva Kováčová (Liga proti rakovine- riaditeľka). Žiaci si z konferencie odniesli cenné informácie.

     • Halloween v škole

     •  

      👻🎃 Školský parlament OAIKBA zorganizoval príjemnú akciu Halloween v škole. Každý, kto mal záujem, mohol prísť do školy v zaujímavej maske alebo vyrezať tekvicu. Najlepšie masky a tekvica boli ocenené. Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme 👻🎃. 

       

     • DOBROVOĽNÁ KVAPKA KRVI

     • DOBROVOĽNÁ KVAPKA KRVI mala veľký úspech. Zúčastnili sa jej žiaci a priatelia našej školy, ktorí neváhali a s pocitom záchrany životov sa aktivity zúčastnili. Podali pomocnú ruku a ich odhodlanie darovať krv, prekonať samého seba,  prispieva k výnimočným skutkom a súdržnosti. Sme vďační, že život a zdravie iných nie je našim žiakom a priateľom školy ľahostajní. Patrí im VEĽKÉ ĎAKUJEME.

     • Slovenské múzeum dizajnu

     • Žiaci všetkých druhých ročníkov sa v rámci predmetu Digitálny dizajn zúčastnili v dňoch 17.10.2023 a 25.10.2023 exkurzie v Slovenskom múzeu dizajnu na Kollárovom námestí v Bratislave. Počas zaujímavého výkladu, priamo od kurátorky zbierky, mohli vidieť rôzne exponáty z histórie i súčasnosti slovenského dizajnu.

     • IT FITNESS TEST

     • Naši druháci sa pod vedením Ing. Beáty Rizovovej zúčastnili IT Fittness testu. Najlepšie výsledky v tejto oblasti digitálnych zručností dosiahli žiaci: Matúš Stranovský (88 b.), Gréta Piptová (80 b.), Sophia Ella Majerská (80 b.), Norbert Salkovič (80 b.), Alex Hrodek (80 b.).  Všetkým gratulujeme:)

     • Učíme sa myslieť ekologicky

     • Triedy prvých ročníkov sa zúčastnili workshopu Zelený krok ♻. Cieľom bolo zoznámenie sa so základnými konceptmi ekológie a  pochopiť dôležitosť ekologického myslenia v každodennom živote. Za realizáciu workshopu ďakujeme organizácii ADEL Slovakia 🙂. 

     • Rýchle prsty

     • V dňoch 27.09.2023-29.09.2023 sa konal štvrtý ročník celoštátneho sústredenia Slovenské rýchle prsty v spracovaní textu na počítači vo veľkej aule budovy Bratislavského samosprávneho kraja. 

      Žiaci z celého Slovenska si mohli vyskúšať tréningy pod vedením pani Zaviačičovej (9-násobná majsterka sveta v písaní na klávesnici, držiteľka svetového rekordu 925 čistých úderov za minútu) a pod vedením Jonáša Valu (juniorský 6-násobný majster sveta v písaní na klávesnici). 

      Našu školu reprezentovali žiaci IV.C triedy: Matúš Rácz, Adam Rakický a Viktória Nyitrayová

     • Európsky deň jazykov

     • V dňoch 26.-28.9.2023 sme si na hodinách cudzích jazykov s niektorými skupinami v triedach 1.A, 1.C, 1.D, 1.E a 3.E pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Žiaci sa mohli zapojiť do rôznych aktivít: hrali jazykové hry, v skupinách vyhľadávali zaujímavosti o nemecky hovoriacich krajinách, cez počúvanie skúšali uhádnuť o aký cudzí jazyk ide, hľadali najdlhšie slová alebo si potrápili jazyk na nemeckých a anglických jazykolamoch. Na záver si mohli pochutiť na sladkostiach z rôznych krajín alebo si dať čaj s mliekom.

     • Triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      pozývame vás na triedny aktív, ktorý sa koná v kmeňových triedach, v utorok 26.9.2023 o 15.30 h. Máte možnosť stretnúť sa s triednymi učiteľmi, dozvedieť sa o dôležitých udalostiach školy. Tešíme sa na vašu účasť!

     • Spomienky z minulého školského roka nám zostali.

     • Nový školský rok sa už síce začal, ale spomienky z toho minulého nám zostali 🙂✨... Zažili sme rôzne výlety, exkurzie, opekačky a mnoho ďalšieho. Veríme, že aj tento rok sa budeme mať minimálne tak dobre ako ten minulý 😍. 

     • Školský rok 2023/24

     • Milí naši študenti,

      pozývame vás na zahájenie nového školského roka dňa 4.septembra 2023 o 9.00 h (stretneme sa vo vestibule školy). TEŠÍME SA NA VÁS:)

     • Salzburg 2023


     • Niektorí študenti ku koncu školského roka navštívili neďaleký Salzburg 🏰. Užívali sme si úžasnú architektúru 🏛️, okolité hory 🏔️, ale aj históriu, ktorá sa neodmysliteľne spája s Mozartom a jeho hudbou 🎼

       

     • Mladý tvorca 2023

     • Naše úspešné cvičné firmy z Veľtrhu cvičných firiem Saltare Studio, s.r.o. - trieda IV.F a VIRIDIS, s.r.o - trieda IV.D reprezentovali našu obchodnú akadémiu na 30. ročníku celoštátnej prezentačnej výstave stredných odborných škôl Mladý tvorca 2023 v Nitre.

       

     • Aj my sme škola priateľská k deťom!

     • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do zaujímavého projektu s názvom Škola priateľská k deťom pod záštitou UNICEF 🔵. Jednou z hlavných myšlienok projektu je, aby nám vyrastala generácia, ktorá chce pomáhať a je ohľaduplná k svojmu okoliu 🍀. Vďaka tomuto programu sme tak mohli pomôcť deťom v núdzi v zahraničí aj na Slovensku 🙏. Ďakujeme aj Školskému parlamentu OAIK, že sa aktívne do tohto projektu zapojil.

     • Medzinárodný projekt EAT4CHANGE

     • Naši študenti sa stali súčasťou projektu EAT4CHANGE, ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia o tom, ako môžeme pomôcť udržateľnosti zmenou stravovacích návykov. Projekt je organizovaný za pomoci anglicky hovoriacich dobrovoľníkov z medzinárodnej organizácie AIESEC.