• Rýchle prsty

     • ​​​​​​Na našej škole prebehla 30.11.2022 súťaž Rýchle prsty OAIKBA 2022.Súťažilo sa v 2 disciplínach:

      -10-minútový odpis predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word
      s možnosťou korektúry, zvlášť boli vyhodnotené nižšie a vyššie ročníky. Zúčastnilo sa 17 žiakov.

      Výherkyňou za nižšie ročníky je Veronika Finková z III.E (2. miesto Sabina Lili Goes z III.D, 3. miesto Simona Synáková z III.E). Výherkyňou za vyššie ročníky je Viktória Polláková z V.E (2. miesto Anna Stahoňová zo IV. D, 3. miesto Katarína Póňová zo IV. D).

      Absolútnym víťazom je Veronika Finková (s výsledkom 259 čú/min), ktorá by mala našu školu reprezentovať na krajskom kole vo februári budúceho roka.

      -odpis textu na presnosť v programe ATF. Zúčastnilo sa 16 žiakov.

      Výherkyňou je Dominika Kobelová z III.E (2. miesto Katarína Póňová zo IV.D, 3. miesto Matúš Rácz z III.C).

       

      Všetkým výhercom prajeme, aby ich "rýchle prsty" poslúchali a boli čoraz rýchlejšie a hlavne im blahoželáme k pekným výsledkom:)

     • FiNNkvíz

     • Dňa 23. novembra  2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž z ekonómie - FiNNkvíz pod vedením PaedDr. Ronalda Pódu. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia- bilingválne štúdium v nemeckom jazyku.

      Cieľom súťaže bolo preveriť vedomosti a zručnosti žiakov z predmetu EKN (ekonómia). Žiaci riešili rôzne praktické ekonomické prípady, počítali úroky a riešili príklady z oblasti bankovníctva a poisťovníctva.

      Súťaže sa zúčastnilo 770 žiakov z celého Slovenska. Krásne 15. miesto získala žiačka II.E triedy- Zara Ružeková. Všetci ostatní súťažiaci našej školy boli  tiež úspešnými riešiteľmi FiNNkvízu.  

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

     • Okresné kolo v basketbale

     • Naše basketbalové tímy, aj chlapci, aj dievčatá sa zúčastnili na Okresnom kole v basketbale, ktoré organizovalo gymnázium Einsteinova. Chlapci obsadili pekné 3. miesto a dievčatá 4. miesto.

      Blahoželáme!

     • Prišiel Mikuláš!

     • Dnes na našu školu zavítal Mikuláš 🎅 so svojimi pomocníkmi 👼👹. Určite všetkým spríjemnili vyučovanie a priniesli aj malé drobnosti pre všetkých, ktorí cely rok počúvali a v škole sa usilovne snažili… 🍭🍬

     • Deň otvorených dverí

     • Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční

      7. decembra 2022 od 8.30 -12.00 h

     • Zober loptu, nie drogy!

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zober loptu, nie drogy!.

      Na tretí novembrový týždeň každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám. My sme sa rozhodli povedať nie drogám, áno športu, a tým podporiť zdravý životný štýl mladých ľudí. Práve pri tejto príležitosti si Školský parlament v spolupráci s telocvikármi pripravil pre študentov basketbalový turnaj, na ktorom sme si zašportovali a dobre sa zabavili. Presvedčte sa sami.

     • Imatrikulácie 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácie 2022.

      11.11.2022 v deň IMATRIKULÁCIÍ prvákov to u nás žilo:) Slávnostne sme privítali našich prvákov a oni nás odmenili hodnotným, veľmi dobre pripraveným programom, ukázali nám akí sú talentovaní, ale aj usilovní, súdržní ! Vitajte v komunite OAIKBA:)

     • Ľudské práva v digitálnom svete

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ľudské práva v digitálnom svete.

      Online svet je súčasťou života mnohých ľudí a predstavuje priestor, v ktorom by ľudské práva mali byť chránené. O ľudských právach v digitálnom svete sme sa rozprávali na workshope s druhákmi spolu s lektorkou z Amnesty International Slovensko. Ďakujeme.

     • Cvičné firmy

     • Naše cvičné firmy: Saltare Studio., Viridis, s.r.o. a Poffee, s.r.o sa v dňoch 18. a 19. októbra 2022 zúčastnili na Medzinárodnom veltrhu cvičných firiem v Gbeľanoch pri Žiline. Všetky cvičné firmy sa dôsledne pripravovali a aj vďaka vynikajúcim učiteľkám  a za krátky čas (na prípravu mali mesiac) odviedli kus práce, o čom svedčia vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli.

      Cvičná firma Saltare Studio získala 1. miesto v kategórii Logo-Slogan, 1. miesto v kategórii Elektronická prezentácia, 2. miesto v kategórii  Reklamný šot. 

      Cvičná firma Viridis, s.r.o. získala 1. miesto v kategórii Web stránka -e-shop.

      Cvičná firma Poffee, s.r.o bola ocenená špeciálnou cenou agentúry SEA za spojenie kávy a kreatívnej keramiky. 

       

      Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa z výsledkov.  Tie, tak ako každý rok,  opäť potvrdujú kvalitu výučby  našich cvičných firiem a  schopnosti, znalosti a kompetencie našich žiakov, ktoré už vo štvrtom ročníku vedia využívať aj v praxi.

     • Kým kohút nezaspieva

     • Divadelné predstavenie v DK Zrkadlový háj Kým kohút nezaspieva obohatilo našich žiakov nielen literárne, ale aj spoločensky.

     • Múzeum digitálneho dizajnu

     • Žiaci druhých ročníkov navštívili Múzeum digitálneho dizajnu, aby sa dozvedeli viac o histórii a súčasnosti digitálneho dizajnu u nás.

     • „Inovácie a pracovné prostredia budúcnosti“ - IDEATON

     • Naši študenti sa 6. októbra zúčastnili myšlienkového maratónu “IDEATON ”. Vyskúšali si možnosť pracovať v tíme a "pod tlakom", podobne, ako to je v skutočnej praxi. Preukázali svoju šikovnosť pri riešení aktuálnych otázkach svojej pracovnej budúcnosti a úspešne sa odprezentovali pred zástupcami rôznych firiem.

      Podujatie rozganizovala  Aliancia pre mladých (https://www.alianciapremladych.sk/) - dobrovoľné združenie  firiem, ktoré má za  cieľ pomáhať mladým pri uplatnení sa na trhu práce.

     • Začiatok školského roka

     • Milí študenti,

      pomaly končí obdobie prázdnin, preto by sme vás radi informovali, že začiatok školského roka 2022/23 bude slávnostne zahájený v pondelok 5. septembra 2022 o 9.00 h. vo vestibule školy.

      Tešíme sa na vás:)