• Kontraktačný deň cvičných firiem Šala

     • Na 13. kontraktačnom dni cvičných firiem v Šali sa naši žiaci veľmi pekne umiestnili. 

      Cvičná firma Royal Athletic Complex, s. r. o.: 1. miesto, kategória web stránka a e-shop

      Cvičná firma Diced, s. r. o.: 1. miesto, kategória leták

                                                      2. miesto, kategória logo a slogan a kategória stánok

                                                      2. miesto, Karin Smiščíková, kategória prezentácia cvičnej firmy

      Všetkým našim žiakom, ktorí prispeli k tomuto úspechu srdečne blahoželáme:)

     • Zážitkové učenie na hodine nemeckého jazyka

     • Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvoria sa nám skutočné spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie.  Žiaci 1.C triedy si v piatok 22.3.2024 na hodine nemeckého jazyka osvojili formou zážitkového učenia“ Zvyky a tradície počas Veľkej noci v Rakúsku“.

      Pripravili veľkonočnú kyticu, ktorú tvoria bahniatka, na ktorých sú zavesené vajíčka, napísali veľkonočné blahoželania, ktoré následne čítali. Tiež si vyskúšali hľadanie veľkonočných vajíčok,  typický veľkonočný zvyk pre Rakúsko. Pripravili si  kvíz o Veľkej noci a hodinu ukončili konzumáciou sladkého veľkonočného jahniatka, ktorý upiekla pre spolužiakov šikovná Laura Lužová.

       

       

     • Divadelná hra "Čaute" v škole

     • Naša škola sa nedávno stala miestom premiéry tzv. classroomplay (divadelná hra v priestoroch školy) „ČAUTE“ z dielne SND v réžii Róberta Rotha. Témou inscenácie  bola starostlivosť o duševné zdravie a prevencia. Dvaja herci Alexandra Lukáčová a Krištof Melecský študentom rozohrali príbeh dvoch priateľov, od bežných rozhovorov až po vyhýbavé situácie, kedy sa snažia niečo zo svojho vnútra zakryť. Tento spôsob komunikácie s mladými o zaujímavých a často pálčivých témach je populárny divadelný princíp a má už tradíciu v mnohých krajinách. Cieľom je zapojiť sa do boja za destigmatizáciu vyhľadania odbornej pomoci, ukázať mládeži, že vyhľadať terapeuta, školskú psychologičku nie je hanba. Zároveň má však inscenácia tínedžerov povzbudzovať v utužovaní záujmu o seba, o kamarátov a upevňovať kolektív.
       

     • Otvorenie Dverí do Nemeckej Kultúry

     • V dňoch 14. a 15. marca 2024 mali žiaci 1.C a 3.E príležitosť na obohatenie svojich vedomostí prostredníctvom návštevy Goethe Inštitútu v Bratislave. Táto vzdelávacia inštitúcia je zameraná na šírenie nemeckého jazyka a kultúry.Jednou z hlavných častí návštevy bola interaktívna hodina nemeckého jazyka, ktorá umožnila našim žiakom rozšíriť svoje jazykové zručnosti a zdokonaliť sa v konverzácii. Skúsení učitelia vytvorili príjemné a podnetné prostredie, ktoré ich za povzbudilo k aktívnej účasti. Témy boli ekologické cestovanie a nemecká krajinoveda.Dôležitou časťou bola aj prehliadka knižnice Goethe Inštitútu, kde sa mohli oboznámiť s bohatou zbierkou nemeckých literárnych diel.

      Návšteva Goethe Inštitútu v Bratislave bola pre našich žiakov nielen príležitosťou na preskúšanie si svojich vedomostí na interaktívnej hodine nemeckého jazyka, ale aj cestou k lepšiemu pochopeniu a objavovaniu nemeckej kultúry.