• Salzburg 2023


     • Niektorí študenti ku koncu školského roka navštívili neďaleký Salzburg 🏰. Užívali sme si úžasnú architektúru 🏛️, okolité hory 🏔️, ale aj históriu, ktorá sa neodmysliteľne spája s Mozartom a jeho hudbou 🎼

       

     • Mladý tvorca 2023

     • Naše úspešné cvičné firmy z Veľtrhu cvičných firiem Saltare Studio, s.r.o. - trieda IV.F a VIRIDIS, s.r.o - trieda IV.D reprezentovali našu obchodnú akadémiu na 30. ročníku celoštátnej prezentačnej výstave stredných odborných škôl Mladý tvorca 2023 v Nitre.

       

     • Aj my sme škola priateľská k deťom!

     • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do zaujímavého projektu s názvom Škola priateľská k deťom pod záštitou UNICEF 🔵. Jednou z hlavných myšlienok projektu je, aby nám vyrastala generácia, ktorá chce pomáhať a je ohľaduplná k svojmu okoliu 🍀. Vďaka tomuto programu sme tak mohli pomôcť deťom v núdzi v zahraničí aj na Slovensku 🙏. Ďakujeme aj Školskému parlamentu OAIK, že sa aktívne do tohto projektu zapojil.

     • Medzinárodný projekt EAT4CHANGE

     • Naši študenti sa stali súčasťou projektu EAT4CHANGE, ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia o tom, ako môžeme pomôcť udržateľnosti zmenou stravovacích návykov. Projekt je organizovaný za pomoci anglicky hovoriacich dobrovoľníkov z medzinárodnej organizácie AIESEC.

     • Danubiana

     • S I.E sme vyrazili na exkurziu do galérie Danubiana 🎨 🖼️. V jednom z najkrajších miest v okolí sme sa cítili trochu ako pri mori. Atmosféru galérie sme si užili zvnútra aj zvonku. Slnečné 🌞 doobedie tak ubehlo ako dunajská voda 🌊.

       

     • Športovo- náučné aktivity

     • Počas maturitného týždňa sa naše triedy so svojimi učiteľmi zúčastnili rôznych zaujímavých zábavných, aj náučných aktivít. Mnohí si zašportovali, naučili sa ako založiť oheň, spoznali zákutia Bratislavského hradu a tiež spoznávali barokové tajomstvá blízkeho zámku Schlosshof (Na čo potreboval princ Eugen lovecký zámok? 🏰 Prečo mala Mária Terézia audienčnú miestnosť a Jozef II. vysokú posteľ? 🛌 Prečo nie sú na zámku kúpeľne? 🛁  atď)

      Niektorí si pozreli komédiu s prvkami čierneho humoru od slovenského režiséra Jonáša Karáska a niektorí zasa navštívili Ústav pamäti národa, aby sa dozvedeli zaujímavosti z histórie našej krajiny. 

      Všetci si tento týždeň mimo školy naplno užili, aj vďaka peknému počasiu. Bližšie sa spoznali nielen medzi sebou navzájom,  ale tiež upevnili vzťahy so svojimi učiteľmi.

     • 2. kolo prijímacieho konania

     • Riaditeľka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na štúdium v 1. ročníku v šk. roku 2023/2024 na voľné miesta v odbore:

      6317 M obchodná akadémia s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka – 7 voľných miest

      Termín 2. kola: 20. 06. 2023

      Prihlášky je možné posielať poštou, cez Edupage  alebo osobne na sekretariát školy. Kritériá prijímacieho konania sú platné rovnaké pre 1. aj pre 2. kolo prijímacieho konania, nájdete na www.oaikba.sk, v časti ŠTÚDIUM.