• Európsky deň jazykov

     • V dňoch 26.-28.9.2023 sme si na hodinách cudzích jazykov s niektorými skupinami v triedach 1.A, 1.C, 1.D, 1.E a 3.E pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Žiaci sa mohli zapojiť do rôznych aktivít: hrali jazykové hry, v skupinách vyhľadávali zaujímavosti o nemecky hovoriacich krajinách, cez počúvanie skúšali uhádnuť o aký cudzí jazyk ide, hľadali najdlhšie slová alebo si potrápili jazyk na nemeckých a anglických jazykolamoch. Na záver si mohli pochutiť na sladkostiach z rôznych krajín alebo si dať čaj s mliekom.

     • Triedne aktívy

     • Vážení rodičia,

      pozývame vás na triedny aktív, ktorý sa koná v kmeňových triedach, v utorok 26.9.2023 o 15.30 h. Máte možnosť stretnúť sa s triednymi učiteľmi, dozvedieť sa o dôležitých udalostiach školy. Tešíme sa na vašu účasť!

     • Spomienky z minulého školského roka nám zostali.

     • Nový školský rok sa už síce začal, ale spomienky z toho minulého nám zostali 🙂✨... Zažili sme rôzne výlety, exkurzie, opekačky a mnoho ďalšieho. Veríme, že aj tento rok sa budeme mať minimálne tak dobre ako ten minulý 😍.