• Popri ekonomicko-podnikateľskom vzdelávaní s tradíciou a budúcnosťou je naším cieľom budovať u študentov pre ich ďalší profesionálny a osobný život aj sociálne, jazykové a informačno-komunikačné kompetencie.

    Naše školské vzdelávacie programy sú šité na mieru pre prípravu optimálnych zamestnancov: 
    • bankového, finančného a štátneho sektora, 
    • marketingu,
    • podnikateľských subjektov.
    Kvalitné vzdelávanie zaručuje absolventom OA IK BA budovanie kariéry vo svojich vlastných a rodinných firmách, ako aj možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí.
     
    Počas štúdia môžu študenti OA IK BA získať:
    • certifikát o úspešnom zvládnutí mzdovej a personálnej agendy v programe OLYMP,
    • štátnicu v predmete Administratíva a korešpondencia,
    • certifikát o úspešnom zvládnutí ekonomického softvéru OMEGA,
    • štátnicu z nemeckého jazyka.