• INTERNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM – PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

   Priezvisko a meno

   kabinet

   klapka

   Priezvisko a meno

   kabinet

   klapka

   Ing. Šebestová Jana

   riaditeľňa

   112 0911200839

   Mgr. Kršiaková Tatiana

   kabinet č. 9

   132

   Ing. Lackovičová Eva

   kancelária

   116 0911338223

   Mgr. Lacková Tatiana

   kabinet č. 7

   128

   JUDr. Liptáková Gabriela

   kancelária

   114

   PaedDr. Lazanová Miriam

   kabinet č. 6

   127

   Ing. Nemcová Ľuboslava

   kancelária

   135

   Mgr. Murgáčová Petra

   kabinet č. 6

   127

   Mgr. Adamová Barbora

   kabinet č. 9

   132

   PaeDr. Ronald Póda 

   kabinet č. 12

   113

   Ing. Bartalová Zuzana

   kabinet č. 14

   117

   Mgr. Parajková Alena

   kabinet č. 3

   115

   Ing.. Belišová Jana

   kabinet č. 3

   115

   Ing. Pekarovičová Elena

   kabinet č. 10

   120

   Ing. Lýdia Henteková

   kabinet č. 16

   124

   Ing. Puchoňová Ivana

   kabinet č. 14

   117

   Mgr. Crkoň Matej

   kabinet č. 15

   118

   Mgr. Sedliaková-Struhárová Miroslava

   kabinet č. 11

   --- 
   Mgr. Schlosserová Ľubomíra

   kabinet č. 15

   118

   Mgr. Déneši Blanka

   kabinet č. 15

   118

   Mgr. Sotirakis Katarína, MBA

   kabinet č. 16

   124

   Denk Walter

   kabinet č. 14

   117

   Mgr. Šimon Lukáčik 

   kabinet č. 12

   113

   Mgr. Duchovičová Jana

   kabinet č. 9

   132

   Mgr. Škvareková Viera

   kabinet č. 3

   115

   Mgr. Faltínová Jana

   kabinet č. 16

   124

   Mgr. Tinka Marcel

   kabinet č. 5

   130

   Ing. Jana Váleková

   kabinet č. 10

   120

   Ing. Tóthová Zuzana

   kabinet č. 13

   121

   Ing. Tupý Viliam

   kabinet č. 13

   121

   Mgr. Matúš Mihalko

   kabinet č. 5

   130

    

   kabinet č. 5

    

   Mag. Ullram Gerhard

   kabinet č. 14

   117

   Mgr. Karácsonyová Ingrid

   kabinet č. 8

   133

   Mgr.Vlašičová Karolína

   kabinet č. 7

   128

   Mgr. Ing. Lazíková

   kabinet. č 7

   128

   Ing. Zámečníková Zuzana

   kabinet č. 8

   133

   Ing. Krajňáková Danica

   kabinet č. 13

   121

   PaedDr. Ján Oravec

   kabinet č. 5

   130

   INTERNÝ TELEFÓNNY ZOZONAM – NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

   Darovcová Adriana

   tajomníčka

   111 62411353

   Méryová Beata

   vrátnička

   123

   Popluhárová Oľga

   účtovníčka

   122

   Dziaček Jozef

   technik

   134

   Puchoň Ján

   školník

   134