• INTERNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM – PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

   Priezvisko a meno

   kabinet

   klapka

   Priezvisko a meno

   kabinet

   klapka

   Ing. Šebestová Jana

   riaditeľňa

   112 0911200839

   JUDr. Liptáková Gabriela

   kabinet č. 14a

   114

   Ing. Lackovičová Eva

   kancelária

   116 0911338223

   Mgr. Mihalko Matúš

   kabinet č. 4

   130

   Mgr. Legiňová Ingrid

   kancelária

   127

   Ing. Pekarovičová Elena

   kabinet č. 10

   120

   Ing. Nemcová Ľuboslava

   kancelária

   135

   PaeDr. Ronald Póda 

   kabinet č. 8

   133

   Mgr. Adamová Barbora

   kabinet č. 9

   132

   Ing. Puchoňová Ivana

   kabinet č. 14

   117

   Mgr. Adamová Miroslava

   kabinet č. 7

   128

   Ing. Rizovová Beáta

   kabinet č. 8

   133

   Ing. Bartalová Zuzana

   kabinet č. 14

   117

   Mgr. Sedliaková-Struhárová Miroslava

   kabinet č. 11

   121

   Ing. Belišová Jana

   kabinet č. 3

   115

   Mgr. Borbély Lucia

   kabinet č. 9

   132

   Mgr. Déneši Blanka

   kabinet č. 15

   118

   Mgr. Sotirakis Katarína, MBA

   kabinet č. 16

   124

   Mgr. Duchovičová Jana

   kabinet č. 9

   132

   Mgr. Šimove Iveta

   kabinet č. 15

   118

   Denk Walter

   kabinet č. 14

   117

   Mgr. Škvareková Viera

   kabinet č. 3

   115

   Mgr. Jana Faltínová

   kabinet č. 16

   124

   Mgr. Tinka Marcel

       kabinet č. 5

   130

   Mgr. Harmaňoš Tomáš

   kabinet č. 13

   121

   Ing. Tóthová Zuzana

   kabinet č. 13

   121

   Mgr. Chalachanová Mária

   kabinet č. 7

   128

   Mgr. Trungel František

   kabinet č. 4

   130

   Ing. Košarníková Helena

   kabinet č. 10

   120

   Ing. Tupý Viliam

   kabinet č. 13

   121

   Ing. Krajňáková Danica

   Ing. Žilinková Beáta

   kabinet č. 13

   121

   Mag. Ullram Gerhard

   kabinet č. 14

   117

   Mgr. Kršiaková Tatiana

   kabinet č. 9

   132

   Ing. Lýdia Henteková

   kabinet č. 10

   120

   Mgr. Kubíčková Daniela

   kabinet č. 3

   115

   Mgr. Fašánková Jana

   kabinet č.7     128  

   Mgr. Lacková Tatiana

   kabinet. č 7

   128

   Bc. Gabron Vivien

   kabinet č. 15 118

   PaedDr. Lazanová Miriam

   kabinet VP

   113

    

    

    

   INTERNÝ TELEFÓNNY ZOZONAM – NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

   Darovcová Adriana

   tajomníčka

   111 62411353

   Kutejová Jana

   vrátnička

   123

   Zátorský, Štefanovičová

   učtovníctvo

   122

   Uhliar Miroslav

   technik

   134

   Puchoň Ján

   školník

   134