• Preukaz žiaka ISIC (International Student Identity Card)/EURO<26 je:

    isic

     

    1. identifikačným preukazom žiaka školy

    • slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo mimo nej (nahrádza papierový preukaz školy)
    • na preukaze sa nachádza:

                      a) logo školy
                      b) názov školy 
                      c) osobné údaje žiaka
                      d) fotografia žiaka (28x34 mm)

    2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach

    • nahrádza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach.

     

    3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC

    • zelená strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozícii viac ako 40.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC.
    • Zoznam zliav na ISIC na Slovensku
    • Zoznam zliav na ISIC vo svete

     

    4. európskou kartou mládeže EURO<26

    • modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu EURO<26. Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe. Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom EURO<26.
    • Zoznam zliav na EURO<26 na Slovensku
    • Zoznam zliav na EURO<26 v Európe

    5. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia

    • preukaz je možné použiť ako vstupenku na niektoré kultúrne alebo športové podujatia zakúpené cez Ticketportal. Pri rezervácii cez Ticketportal stačí zadať číslo čipu a pri vstupe na podujatie potom stačí priložiť svoj preukaz k turniketu. Na niektoré podujatia predávané cez Ticketportal je tiež poskytovaná zľava na licenciu ISIC a EURO<26 (letné festivaly, divadlá,...).

    6. elektronickou peňaženkou

    • vo FaxCopy aj s 10% zľavou na kopírovacie a reprografické služby na licenciu ISIC a EURO<26

    7. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice

    • preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz

    8. platný vždy na jeden školský rok!!!

    • jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje:

    Predĺženie platnosti ISIC na dopravu

    Známka na predĺženie zliav ISIC


     

    9. Čo mám urobiť, keď stratím svoju kartu alebo sa mi poškodí?

    • Ihneď kontaktuj osobu, ktorá má na starosti ISIC karty v Tvojej škole (pani tajomníčka). Bude potrebné vyplniť žiadosť o duplikát Tvojej karty, uhradiť aktuálnu cenu duplikátu  10 Eur a   bude Ti  vystavený nový preukaz. Tvoj starý preukaz bude ihneď zablokovaný proti zneužitiu a prípadný kredit, napr. v autobusovej doprave, Ti bude prehratý na novú kartu – s novým preukazom jednoducho pôjdeš na stanicu a na okienku požiadaš o prehratie.