• V Rade školy pri Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava v školskom roku 2023/24 pracujú:

    1. Judr. Gabriela Liptáková –zástupca učiteľov
    2. Ing. Danica Krajňáková  - zástupca učiteľov
    3. Anna Švarbová – zástupca za nepedagogických zamestnancov
    4. Ing. Katarína Šuloková – zástupca rodičov
    5. Mgr. Galina Ballová – zástupca rodičov
    6. Ing. Marianna Bokorová – zástupca rodičov
    7. Mgr. Petra Kolníková – zástupca zriaďovateľa
    8. PaedDr. Anna Gabron – zástupca zriaďovateľa
    9. Mgr. Bc. Miriam Valašiková– zástupca zriaďovateľa
    10. Ing. Alexandra Bagiová – zástupca zriaďovateľa
    11.  Dominika Farkašová– zástupca žiakov