• V Rade školy pri Obchodnej akadémii Imricha Karvaša Bratislava v školskom roku 2021/22 pracujú:

    1. Mgr. Petra Murgáčová – predseda Rady školy- zástupca učiteľov
    2. Ing. Danica Krajňáková – podpredseda Rady školy - zástupca učiteľov
    3. Oľga Popluhárová – zástupca za nepedagogických zamestnancov
    4. Ing. Katarína Šuloková – zástupca rodičov
    5. Mgr. Galina Ballová – zástupca rodičov
    6. Ing. Marianna Bokorová – zástupca rodičov
    7. Mgr. Martin Jasenský – zástupca zriaďovateľa
    8. PaedDr. Anna Gabron – zástupca zriaďovateľa
    9. Mgr. Bc. Miriam Valašiková– zástupca zriaďovateľa
    10. Ing. Margita Zátorská – zástupca zriaďovateľa
    11. Sandra Hudecová – zástupca žiakov