• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 2310108 stravné lístky - zamestnávateľ 1 515,00 s DPH 20.11.2023 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 27.11.2023 20.11.2023
  Faktúra 114402312 služby počítačovej siete 150,00 s DPH 20.11.2023 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 27.11.2023 20.11.2023
  Faktúra 8338500949 telekomunikačné služby 29,00 s DPH 17.11.2023 Slovak telecom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 27.11.2023 17.11.2023
  Faktúra 2023083 Kontrola hydrantu 405,50 s DPH 16.11.2023 RP-control s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 20.11.2023 16.11.2023
  Faktúra 8422161422 elektrická energia 1 894,24 s DPH 15.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 20.11.2023 15.11.2023
  Faktúra 2310099 stravné lístky - sociálny fond 335,00 s DPH 14.11.2023 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 27.11.2023 14.11.2023
  Faktúra 2230046058 prenájom zariadenia 95,99 s DPH 14.11.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 20.11.2023 14.11.2023
  Faktúra 2310108305 tepelná energia 3 628,66 s DPH 13.11.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 20.11.2023 13.11.2023
  Faktúra 8926835746 opravná faktúra - dodávka elektriny -243,37 s DPH 08.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 13.11.2023 08.11.2023
  Faktúra 8925859441 opravná faktúra - dodávka elektriny -298,85 s DPH 08.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 13.11.2023 08.11.2023
  Faktúra 8925859003 opravná faktúra - dodávka elektriny -255,10 s DPH 06.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 10.11.2023 06.11.2023
  Faktúra 8925858585 opravná faktúra - dodávka elektriny -305,48 s DPH 06.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 10.11.2023 06.11.2023
  Faktúra 8338035744 telekomunikačné služby 82,81 s DPH 03.11.2023 Slovak telecom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 08.11.2023 03.11.2023
  Faktúra 2000052914 vodné, stočné, zrážková voda 1 157,68 s DPH 02.11.2023 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 08.11.2023 02.11.2023
  Faktúra 2023604417 pohotovostné činnosť SRP 90,00 s DPH 02.11.2023 G4S Secure Solutions (SK), a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 08.11.2023 02.11.2023
  Faktúra 8746819736 zemný plyn 205,00 s DPH 02.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 10.11.2023 02.11.2023
  Faktúra 2309095 stravné lístky - zamestnávateľ 809,01 s DPH 18.10.2023 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 31.10.2023 18.10.2023
  Faktúra 3007002631 poistenie majetku 220,02 s DPH 18.10.2023 UNIQA Management Services s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 02.11.2023 18.10.2023
  Faktúra 3007010178 poistenie majetku 133,20 s DPH 18.10.2023 UNIQA Management Services s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 02.11.2023 18.10.2023
  Faktúra 8336716806 telekomunikačné služby 29,00 s DPH 17.10.2023 Slovak telecom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 19.10.2023 17.10.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2213