Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 465118772 Materiál k PC - videokábel 79,40 s DPH 26.08.2022 ALZA.cz Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 26.08.2022
Faktúra 114402209 Služby siete SANET 3. Q 2022 150,00 s DPH 11440/19 23.08.2022 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 23.08.2022
Faktúra 2022603496 Pohotovostná činnosť SRP - výjazd 19,00 s DPH 23.08.2022 G4S Secure Solutions (SK), a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 23.08.2022
Faktúra 20220004 Posúdenie havarijného stavu objektu a návrh nápravy 100,00 s DPH 23.08.2022 Tomáš Tornyos Ing. Arch Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 23.08.2022
Faktúra 8311454654 Telekomunikačné služby - mobil 8/2022 32,00 s DPH 22.08.2022 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 23.08.2022
Faktúra 2210106243 Preddavok - teplo 7/22 1 148,89 s DPH 318/01/2016 318/01/2016 15.08.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 15.08.2022
Faktúra 8141288016 Zemný plyn 8/22 8,00 s DPH 6300003633 15.08.2022 SPP, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 15.08.2022
Faktúra 2220030535 Vyúčtovanie zmluvy za použitie zariadenia 7/2022 17,60 s DPH 5000498 5000498 15.08.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 15.08.2022
Faktúra 8311096777 Telekomunikačné služby - pevná linka 7/22 72,78 s DPH 15.08.2022 Slovak telekom a.s Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 15.08.2022
Faktúra 7191109822 Faktúra za dodávku elektrickej energie 7/22 758,62 s DPH 6400018541 15.08.2022 ZSE Energia, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 15.08.2022
Faktúra 1022081367 Výkon zodpovednej osoby 8/2022 46,80 s DPH ZO/2018A17717 04.08.2022 osobnyudaj.sk, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 15.08.2022
Faktúra 4221142607 Vodná, stočné a zrážky 7/22 710,59 s DPH 04.08.2022 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 15.08.2022
Faktúra 20220801 Oprava rozvodovej skrine, výmena stúp. vedenia hlavné napájanie traktu B2 8 703,00 s DPH 02.08.2022 Voltix.sk, Double M vision, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 15.08.2022
Faktúra 2220024811 Poplatok za prenájom zariadenia 7/22 95,99 s DPH 5000498 02.08.2022 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 15.08.2022
Faktúra 1222204082 Tlačivá - triedny výkaz, karta bianco 21,03 s DPH 22.07.2022 ŠEVT, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.07.2022
Faktúra 8309583998 Telekomunikačné služby - mobil 6/2022 32,00 s DPH 22.07.2022 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 29.07.2022
Faktúra 8304009576 Telekomunikačné služby - mobil 3/2022 31,00 s DPH 20.04.2022 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 202218 Krieda + rýchloviazače 181,20 s DPH 12.04.2022 Andrea Blaženiaková - ANDREJ Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 200044133 Bezpečnostná SIM MP 10,76 s DPH 12.04.2022 Jablotron SK, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 22.04.2022
Faktúra 2210102690 Preddavok - teplo 3/22 5 138.21 s DPH 318/01/2016 318/01/2016 12.04.2022 Veolia Energia Slovensko, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 22.04.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2054