• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 8161533641 plyn 50,00 s DPH 10.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 10.05.2023
  Faktúra 2101024 testery 183,50 s DPH 03.05.2023 VLan tst. s.r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 03.05.2023
  Faktúra 223310665 testy 943,90 s DPH 02.05.2023 Exam testing, spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 02.05.2023
  Faktúra 1023051326 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 02.05.2023 osobnyudaj.sk, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 02.05.2023
  Faktúra 2230005639 spotrebný materiál 38,40 s DPH 27.04.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 03.05.2023 27.04.2023
  Faktúra 1/23/019194-36/57/666992 daň z nehnuteľností 169,64 bez DPH 20.04.2023 Hlavné mesto SR Bratislava Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 25.04.2023 20.04.2023
  Faktúra 8325994714 Telekomunikačné služby 29,00 s DPH 20.04.2023 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 25.04.2023 20.04.2023
  Faktúra 2303039 stravovanie - SF 281,16 s DPH 13.04.2023 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 17.04.2023 13.04.2023
  Faktúra 200026187 bezpečnostná SIM karta 10,76 s DPH 13.04.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o., Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 17.04.2023 13.04.2023
  Faktúra 2303038 stravovanie 1 124,64 s DPH 13.04.2023 Anna Maríková - Závodná jedáleň Olšovská Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 17.04.2023 13.04.2023
  Faktúra 8161504060 plyn 129,00 s DPH 13.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 17.04.2023 13.04.2023
  Faktúra 8325631013 Telekomunikačné služby 81,88 s DPH 13.04.2023 Slovak Telekom, as. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 17.04.2023 13.04.2023
  Faktúra 8409945991 elektrická energia 2 366,77 s DPH 13.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 17.04.2023 13.04.2023
  Faktúra 2230001967 prenájom zariadenia 95,99 s DPH 13.04.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 17.04.2023 13.04.2023
  Faktúra 2310102682 tepelná energia 12 619,60 s DPH 13.04.2023 Veolia Energia Slovensko, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 17.04.2023 13.04.2023
  Faktúra 4231057907 vodné, stočné, zrážková voda 1 101,80 s DPH 04.04.2023 BVS, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 06.04.2023 04.04.2023
  Faktúra 1023041339 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 04.04.2023 osobnyudaj.sk, s. r. o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 06.04.2023 04.04.2023
  Faktúra 2023601020 pohotovostná činnosť SRP 39,83 s DPH 04.04.2023 G4S Technology Solutions (SK), a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 06.04.2023 04.04.2023
  Faktúra 2220077731 spotrebný materiál 225,30 s DPH 29.03.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.03.2023 29.03.2023
  Faktúra 2023600549 pohotovostná činnosť SRP 39,83 s DPH 29.03.2023 G4S Technology Solutions (SK), a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava Ing. Jana Šebestová riaditeľka 30.03.2023 29.03.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2114