• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Deň Zeme
   • Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych aktivít, radi si skrášľujú okolie školy a starajú sa oň.
     • Druháci počas maturít

      Počas maturít sme strávili príjemný deň v prírode. So žiakmi II. C a II. E sme absolvovali náučný chodník Červený most – Železná studnička. Železná studnička nás očarila nádychom romantiky, dobrým počasím, turistikou a na záver sme si vychutnali malú opekačku, podelili sme sa, každému sa ochutnávka ušla a mohol si ju v spoločnosti spolužiakov vychutnať.

     • galéria Nedbalka

      V máji sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili komentovanej prehliadky - vzdelávacieho programu - v galérii Nedbalka. Zaujalo ich nielen zaujímavé architektonické riešenie budovy, ale i množstvo rôznorodých vystavených diel z obdobia Moderny. Veríme, že ich budú tieto zážitky inšpirovať aj v rámci kreatívnej práce v predmete Digitálny dizajn.

     • 20. rokov v Európe a kreativita na hodinách nemčiny

      9. mája všetci Európania oslavovali Deň Európy. Pri príležitosti 20.výročia od založenia Európskej únie sme sa s triedou V.D vybrali navštíviť náš slovenský Dom EÚ v Bratislave. Naši prvovoliči boli z pripraveného workshopu nadšení, pretože si otestovali nie len schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku, ale tiež nadobudnuté vedomosti, čo im v Kahoot kvíze prinieslo aj zaujímavé výhry. Ďakujeme Kancelárii Európskej parlamentu v Bratislave za možnosť rozšíriť si naše poznanie😊. Takto a aj rôznymi inými spôsobmi sa učitelia snažia na hodinách nemčiny rozvíjať kreativitu, podporovať žiakov v snahe o sebarozvoj a zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov, u nás najmä nemčiny. Vytvárajú so žiakmi vlastné tipy na učenie cudzieho jazyka, reklamy k výrobkom, nástenky na určitú tému, vymýšľajú nadpisy k vlastným výtvarným dielam. Na spestrenie hodiny používajú pantomímu a učenie v skupinách na st

     • Exkurzia Zlín 2024

      Začiatkom mája sme so žiakmi navštívili mesto Zlín. Prvá zastávka bol Filmový uzol 📽, kde si žiaci mohli vytvoriť svoje vlastné animácie, spoznávali sme históriu a osobnosti zlínskych ateliérov. Zašli sme tiež do slávnej fabriky firmy Baťa 💼, pozreli sme si legendárnu kanceláriu a vyviezli sme sa až na vrchol mrakodrapu s krásnym výhľadom na mesto. Hneď vo vedľajšej budove sme si na záver pozreli expozíciu topánok 👠 z celého sveta a pre celý svet.

     • Divadelné predstavenie

      Maturanti stihli v tomto školskom roku absolvovať divadelné predstavenie Na západe nič nové. Súčasťou predstavenia bola aj prednáška, ktorá nám otvorila oči v rôznych dobových pohľadoch na toto literárne dielo. Predstavenie vnímame za prínosné, cítili sme sa príjemne a poznatky z predstavenia určite využijeme aj pri príprave na maturitu. 📚

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 7696369
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 30. 5. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje