• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Deň Zeme
   • Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych aktivít, radi si skrášľujú okolie školy a starajú sa oň.
     • Sprievodcovia v historickom centre Bratislavy

      V rámci maturitného týždňa dostali žiaci tretieho ročníka príležitosť vyskúšať si svoje schopnosti v oblasti cestovného ruchu. Na hodine v teréne venovanej predmetu Cestovný ruch sa vžili do role sprievodcov cestovného ruchu a so zanietením predstavili svojim spolužiakom zaujímavé historické pamiatky nášho hlavného mesta, Bratislavy. Aby táto skúsenosť bola ešte zaujímavejšia a náročnejšia, informácie o histórii a kultúre mesta prezentovali v nemeckom jazyku, čím si prehĺbili svoje jazykové znalosti a získali praktické skúsenosti.

     • Exkurzie počas maturít

      Naši žiaci v maturitnom týždni využili spoločne strávený čas nielen na upevnenie vzťahov medzi sebou, a učiteľmi, ale aj na zmysluplné spoznávanie nepoznaného a zážitkové vyučovanie v prírode, napr.

      - ziaci I.A, I.C, I.E, II .D sa zúčastnili celodenného výletu do Family parku v Rakúsku, užili si množstvo atrakcii v tomto zabavnom parku,

     • Druháci počas maturít

      Počas maturít sme strávili príjemný deň v prírode. So žiakmi II. C a II. E sme absolvovali náučný chodník Červený most – Železná studnička. Železná studnička nás očarila nádychom romantiky, dobrým počasím, turistikou a na záver sme si vychutnali malú opekačku, podelili sme sa, každému sa ochutnávka ušla a mohol si ju v spoločnosti spolužiakov vychutnať.

     • galéria Nedbalka

      V máji sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili komentovanej prehliadky - vzdelávacieho programu - v galérii Nedbalka. Zaujalo ich nielen zaujímavé architektonické riešenie budovy, ale i množstvo rôznorodých vystavených diel z obdobia Moderny. Veríme, že ich budú tieto zážitky inšpirovať aj v rámci kreatívnej práce v predmete Digitálny dizajn.

     • 20. rokov v Európe a kreativita na hodinách nemčiny

      9. mája všetci Európania oslavovali Deň Európy. Pri príležitosti 20.výročia od založenia Európskej únie sme sa s triedou V.D vybrali navštíviť náš slovenský Dom EÚ v Bratislave. Naši prvovoliči boli z pripraveného workshopu nadšení, pretože si otestovali nie len schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku, ale tiež nadobudnuté vedomosti, čo im v Kahoot kvíze prinieslo aj zaujímavé výhry. Ďakujeme Kancelárii Európskej parlamentu v Bratislave za možnosť rozšíriť si naše poznanie😊. Takto a aj rôznymi inými spôsobmi sa učitelia snažia na hodinách nemčiny rozvíjať kreativitu, podporovať žiakov v snahe o sebarozvoj a zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov, u nás najmä nemčiny. Vytvárajú so žiakmi vlastné tipy na učenie cudzieho jazyka, reklamy k výrobkom, nástenky na určitú tému, vymýšľajú nadpisy k vlastným výtvarným dielam. Na spestrenie hodiny používajú pantomímu a učenie v skupinách na st

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 7727025
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 15. 6. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje