• Imatrikulácie 2023

     • Aj tento rok prebehli na našej škole imatrikulácie prvákov v réžii školského parlamentu a tretiakov. Prváci prechádzali tradičným rituálom prijímania do radu študentov. Pripravili sme im program, aby sa mohli prejaviť ako šikovný jednotlivec, ale aj ako súdržný kolektív. Všetci prváci bez problémov zvládli zadané úlohy a stali sa tak členom rodiny Obchodnej akadémie Imricha Karvaša.

     • Spotrebiteľský seminár

     • Na našu školu zavítala pani riaditeľka Mgr. Zalaiová z Európskeho spotrebiteľského centra. Najdôležitejším poznaním bolo získanie poznatkov, že žiaci ako spotrebitelia majú právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie sú spokojní s vybavením reklamácie alebo sa domnievajú, že predávajúci porušili ich práva. Fundované odpovede na otázky boli zodpovedané a prepojené s konkrétnymi riešenými prípadmi odborom ochrany práv spotrebiteľa. Hodnotné informácie nám rozšírili obzor poznania za čo ĎAKUJEME.

     • Návšteva SNG

     • Žiaci II.A a II.C sa v dňoch 8.11. a 15.11.2023 zúčastnili komentovanej prehliadky expozície "Moderna" v nových priestoroch Slovenskej národnej galérie. Mali možnosť prezrieť si diela autorov, ktorých pokladáme za najzásadnejšie pre dejiny našej slovenskej moderny. https://sng.sk/sk/sng-bratislava/podujatia/moderna    Navyše mali žiaci príležitosť vyskúšať si na vlastnej koži možnosť prezentácie a predaja obrazov priamo kurátorovi výstavy a ku koncu prehliadky zase vyrobiť svoj vlastný "kultúrny odkaz" použitím špeciálnej grafickej techniky. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a vytvorené diela už zdobia naše učebne :-) 

     • iBobor

     • Do súťaže iBOBOR  v kategórií JUNIOR, ktorá prebiehala on-line  09. 11.2023  sa zapojili žiaci II. ročníka.Hlavný cieľ súťaže  bol  zameraný na zvýšenie usilovnosti a inteligentnosti súťažiacich. Súťaž podporila u žiakov čítanie s porozumením, kreatívnosť a logické myslenie.

      Náročnosť úloh žiakov posmelila v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií.Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili ĎAKUJEME  a k dosiahnutým výsledkom gratulujeme:) 

      Najlepšie výsledky dosiahli:  

      Alexandra Krásna

      Linda Nováková

      Michaela Vychovalá

      Vivien Juricová

      Samuel Špánik

      Nina Zajarná

       

     • Skills of the Future

     • Dňa 08.11.2023 sa v Bratislave konala konferencia Skills of the Future- Priprav sa na budúcnosť. Konferencia sa konala v priestoroch Space UP.
      Žiaci 5.D, 5.E a 5.F mohli absolvovať množstvo zaujímavých prednášok a workshopov -  Ako napísať dobrý životopis, Ako zvládnuť svoj prvý pohovor alebo Ako rozvíjať svoj talent. Zaujímavá bola úvodná diskusia na tému: Stret generácií XYZ, kde vystúpil Oskar Barami (influencer), Ján Stareček (Managing Director) a Eva Kováčová (Liga proti rakovine- riaditeľka). Žiaci si z konferencie odniesli cenné informácie.

     • Halloween v škole

     •  

      👻🎃 Školský parlament OAIKBA zorganizoval príjemnú akciu Halloween v škole. Každý, kto mal záujem, mohol prísť do školy v zaujímavej maske alebo vyrezať tekvicu. Najlepšie masky a tekvica boli ocenené. Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme 👻🎃. 

       

     • DOBROVOĽNÁ KVAPKA KRVI

     • DOBROVOĽNÁ KVAPKA KRVI mala veľký úspech. Zúčastnili sa jej žiaci a priatelia našej školy, ktorí neváhali a s pocitom záchrany životov sa aktivity zúčastnili. Podali pomocnú ruku a ich odhodlanie darovať krv, prekonať samého seba,  prispieva k výnimočným skutkom a súdržnosti. Sme vďační, že život a zdravie iných nie je našim žiakom a priateľom školy ľahostajní. Patrí im VEĽKÉ ĎAKUJEME.