• Deň Zeme

     • Na OAIKBA sme aj tento rok oslávili Deň Zeme prácou, skrášlením okolia školy a zbieraním odpadkov v blízkom aj vzdialenejšom  okolí školy. Zapojili sa všetky triedy, ale najmä I.E a II.E, ktoré vysadili nové kvetinky a zrevitalizovali zeleň pri vstupe do školy. 

     • Školský turnaj v halovom futbale

     •  

      Turnaja sa 21.4.2023 zúčastnilo 12 družstiev po 5. členoch. 

      1.miesto si vybojovalo družstvo v zložení: German Murgaš 3.AF, Mario Kučera 3.AF, Kimi Schmidt 3.D, Tomáš Jurišta 3.E

      2. miesto družstvo: Jerguš Valach 2.A, Viktor Macek 2.A, Ruben Babajanyan 2.A, Norbert Salkovič 1.E, Maxim Štrajt 1.E

      Víťazom gratulujeme a všetkým prajeme veľa športových síl pri ďaľších turnajoch:)

     • Mladý účtovník

     • Tento štvrtok, 20.4.2023 sa uskutočnilo finále 25. ročníka olympiády Mladý účtovník 2023. Celoslovenského kola sa zúčastnili naši dvaja žiaci Hana Bahnová a Matúš Tománek z V. D triedy.

     • Možnosti VŠ štúdia na Univerzite Komenského

     • Naši maturanti mali možnosť zúčastniť sa prezentácie vzácnych hostí z fakulty managementu Univerzity Komenského, ktorí im predstavili program NEMECKÝ PROGRAM,  doslova "šitý na mieru" pre našich absolventov bilingválneho štúdia. Veríme, že sa naši študenti budú vzdelávať aj naďalej a nájdu veľmi dobré uplatnenie na trhu práce, ktoré im práve takéto  štúdium umožní.