• Sprievodcovia v historickom centre Bratislavy

     • V rámci maturitného týždňa dostali žiaci tretieho ročníka príležitosť vyskúšať si svoje schopnosti v oblasti cestovného ruchu. Na hodine v teréne venovanej predmetu Cestovný ruch sa vžili do role sprievodcov cestovného ruchu a so zanietením predstavili svojim spolužiakom zaujímavé historické pamiatky nášho hlavného mesta, Bratislavy. Aby táto skúsenosť bola ešte zaujímavejšia a náročnejšia, informácie o histórii a kultúre mesta prezentovali v nemeckom jazyku, čím si prehĺbili svoje jazykové znalosti a získali praktické skúsenosti.

     • Exkurzie počas maturít

     • Naši žiaci v maturitnom týždni využili spoločne strávený čas nielen na upevnenie vzťahov medzi sebou, a učiteľmi, ale aj na zmysluplné spoznávanie nepoznaného a zážitkové vyučovanie v prírode,   napr. 

      - ziaci I.A, I.C, I.E, II .D  sa zúčastnili celodenného výletu do Family parku v Rakúsku, užili si množstvo atrakcii v tomto zabavnom parku,

      - II.A  načerpala sily v Sade J.K. pred exkurziou v ČSOB, kde mali  žiaci možnosť oboznámiť sa témami zapojenie umelej inteligencie do procesov banky, kyber bezpečnosť, súčasné trendy v HR oblasti (čo by mal zamestnanec spĺňať, aké zručnosti by mal ovládať, ako si má zostaviť životopis), návštívili inovačné SURF studio a absolvovali prehliadku budovy, tiež  si užili  splav Malého Dunaja na trase Hurbanova Ves - Vodný mlyn Jelka,  na záver týždňa sa  sa zabavili v zábavnom centre TEAM UP,

      - II. C a II. E navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Návštevu múzea s výkladom hodnotíme ako prínosnú, keďže sme nadobudli ďalšie vedomosti o židovskej komunite so zreteľom na obdobie holokaustu a vyhodnotili ju ako veľmi zaujímavú. 

     • Druháci počas maturít

     • Počas maturít  sme strávili príjemný deň v prírode. So žiakmi II. C a II. E sme absolvovali náučný chodník Červený most – Železná studnička. Železná studnička nás očarila nádychom romantiky, dobrým počasím, turistikou a na záver sme si vychutnali malú opekačku, podelili sme sa, každému sa ochutnávka ušla a mohol si ju v spoločnosti spolužiakov vychutnať.

     • galéria Nedbalka

     • V máji sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili komentovanej prehliadky - vzdelávacieho programu - v galérii Nedbalka. Zaujalo ich nielen zaujímavé architektonické riešenie budovy, ale i množstvo rôznorodých vystavených diel z obdobia Moderny.  Veríme, že ich budú tieto zážitky inšpirovať aj v rámci kreatívnej práce v predmete Digitálny dizajn.

     • 20. rokov v Európe a kreativita na hodinách nemčiny

     • 9. mája všetci Európania oslavovali Deň Európy. Pri príležitosti 20.výročia od založenia Európskej únie sme sa s triedou V.D vybrali navštíviť náš slovenský Dom EÚ v Bratislave. Naši prvovoliči boli z pripraveného workshopu nadšení, pretože si otestovali nie len schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku, ale tiež nadobudnuté vedomosti, čo im v Kahoot kvíze prinieslo aj zaujímavé výhry. Ďakujeme Kancelárii Európskej parlamentu v Bratislave za možnosť rozšíriť si naše poznanie😊. Takto a aj rôznymi inými spôsobmi sa učitelia snažia na hodinách nemčiny rozvíjať kreativitu, podporovať žiakov v snahe o sebarozvoj a zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov, u nás najmä nemčiny. Vytvárajú so žiakmi  vlastné tipy na učenie cudzieho jazyka, reklamy k výrobkom, nástenky na určitú tému, vymýšľajú nadpisy k vlastným výtvarným dielam.  Na spestrenie hodiny používajú pantomímu a učenie v skupinách na stanovištiach a pod. 

        

       

     • Exkurzia Zlín 2024

     • Začiatkom mája sme so žiakmi navštívili mesto Zlín. Prvá zastávka bol Filmový uzol 📽, kde si žiaci mohli vytvoriť svoje vlastné animácie, spoznávali sme históriu a osobnosti zlínskych ateliérov. Zašli sme tiež do slávnej fabriky firmy Baťa 💼, pozreli sme si legendárnu kanceláriu a vyviezli sme sa až na vrchol mrakodrapu s krásnym výhľadom na mesto. Hneď vo vedľajšej budove sme si na záver pozreli expozíciu topánok 👠  z celého sveta a pre celý svet. 

     • Divadelné predstavenie

     • Maturanti stihli v tomto školskom roku absolvovať divadelné predstavenie Na západe nič nové. Súčasťou predstavenia  bola aj prednáška, ktorá nám otvorila oči v rôznych dobových pohľadoch na toto literárne dielo. Predstavenie vnímame za prínosné, cítili sme sa príjemne a poznatky z predstavenia určite využijeme aj pri príprave na maturitu. 📚

     • DEŇ ZEME

     • Ďen Zeme je príležitosťou na oslavu našej planéty a životného prostredia 🌏. My sme sa tento deň rozhodli osláviť uprataním okolia školy a úpravou školskej záhradky 🌺

     • Otvorenie Dverí do Nemeckej Kultúry - návšteva Goethe inštitútu


     • V dňoch 14. a 15. marca 2024 mali žiaci 1.C a 3.E príležitosť na obohatenie svojich vedomostí prostredníctvom návštevy Goethe Inštitútu v Bratislave. Táto vzdelávacia inštitúcia je zameraná na šírenie nemeckého jazyka a kultúry.
      Jednou z hlavných častí návštevy bola interaktívna hodina nemeckého jazyka, ktorá umožnila našim žiakom rozšíriť svoje jazykové zručnosti a zdokonaliť sa v konverzácii. Skúsení učitelia vytvorili príjemné a podnetné prostredie, ktoré ich za povzbudilo k aktívnej účasti. Témy boli ekologické cestovanie a nemecká krajinoveda.
      Dôležitou časťou bola aj prehliadka knižnice Goethe Inštitútu, kde sa mohli oboznámiť s bohatou zbierkou nemeckých literárnych diel.

      Návšteva Goethe Inštitútu v Bratislave bola pre našich žiakov nielen príležitosťou na preskúšanie si svojich vedomostí na interaktívnej hodine nemeckého jazyka, ale aj cestou k lepšiemu pochopeniu a objavovaniu nemeckej kultúry.


       

     • Športujeme:)

     • V týchto jarných dňoch sa rozbiehajú rôzne športové aktivity, turnaje, ktorých sa naši žiaci veľmi radi zúčastňujú.  U nás v škole sa  uskutočnil turnaj v stolnom tenise, zúčastnili sme sa Bratislavskej ligy v malom futbale a  postúpili  do osemfinále BA kraja. Nasledoval futbalový turnaj za  vysokej účasti žiakov. Zabavili sme sa, zašportovali  a utužili priateľstvá.

       

     • Veľtrh podnikateľských talentov

     • Dňa 16.4.2024 žiaci tretích ročníkov navštívili zaujímavé podujatie, "Veľtrh podnikateľských talentov" organizovaný neziskovou organizáciou Junior Achievement. Mali príležitosť prezrieť si stánky študentských firiem, ktoré ich môžu inšpirovať v ďalšom ročníku v rámci predmetu Cvičná firma a taktiež si mohli naživo pozrieť prezentácie študentov v anglickom jazyku. Veľtrh sa konal v priestoroch obchodného centra Nivy na Mlynských nivách v Bratislave.

     • Slovenské národné múzeum

     • Žiaci II. A triedy 27.03.2024 navštívili SNM. Okrem dobrej nálady, ktorú si so sebou priniesli,  získali cenné informácie o exponátoch a zbierkach,  ich histórii. Zažili sme  nečakané momenty bádania,  vnímali  muzeálnu estetiku. Zaujímavý  výstavný  priestor s grafickým dizajnom a so zvukovými nahrávkami ostane v našich spomienkach nadlho.

     • Kontraktačný deň cvičných firiem Šala

     • Na 13. kontraktačnom dni cvičných firiem v Šali sa naši žiaci veľmi pekne umiestnili. 

      Cvičná firma Royal Athletic Complex, s. r. o.: 1. miesto, kategória web stránka a e-shop

      Cvičná firma Diced, s. r. o.: 1. miesto, kategória leták

                                                      2. miesto, kategória logo a slogan a kategória stánok

                                                      2. miesto, Karin Smiščíková, kategória prezentácia cvičnej firmy

      Všetkým našim žiakom, ktorí prispeli k tomuto úspechu srdečne blahoželáme:)

     • Zážitkové učenie na hodine nemeckého jazyka

     • Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvoria sa nám skutočné spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie.  Žiaci 1.C triedy si v piatok 22.3.2024 na hodine nemeckého jazyka osvojili formou zážitkového učenia“ Zvyky a tradície počas Veľkej noci v Rakúsku“.

      Pripravili veľkonočnú kyticu, ktorú tvoria bahniatka, na ktorých sú zavesené vajíčka, napísali veľkonočné blahoželania, ktoré následne čítali. Tiež si vyskúšali hľadanie veľkonočných vajíčok,  typický veľkonočný zvyk pre Rakúsko. Pripravili si  kvíz o Veľkej noci a hodinu ukončili konzumáciou sladkého veľkonočného jahniatka, ktorý upiekla pre spolužiakov šikovná Laura Lužová.

       

       

     • Divadelná hra "Čaute" v škole

     • Naša škola sa nedávno stala miestom premiéry tzv. classroomplay (divadelná hra v priestoroch školy) „ČAUTE“ z dielne SND v réžii Róberta Rotha. Témou inscenácie  bola starostlivosť o duševné zdravie a prevencia. Dvaja herci Alexandra Lukáčová a Krištof Melecský študentom rozohrali príbeh dvoch priateľov, od bežných rozhovorov až po vyhýbavé situácie, kedy sa snažia niečo zo svojho vnútra zakryť. Tento spôsob komunikácie s mladými o zaujímavých a často pálčivých témach je populárny divadelný princíp a má už tradíciu v mnohých krajinách. Cieľom je zapojiť sa do boja za destigmatizáciu vyhľadania odbornej pomoci, ukázať mládeži, že vyhľadať terapeuta, školskú psychologičku nie je hanba. Zároveň má však inscenácia tínedžerov povzbudzovať v utužovaní záujmu o seba, o kamarátov a upevňovať kolektív.
       

     • Otvorenie Dverí do Nemeckej Kultúry

     • V dňoch 14. a 15. marca 2024 mali žiaci 1.C a 3.E príležitosť na obohatenie svojich vedomostí prostredníctvom návštevy Goethe Inštitútu v Bratislave. Táto vzdelávacia inštitúcia je zameraná na šírenie nemeckého jazyka a kultúry.Jednou z hlavných častí návštevy bola interaktívna hodina nemeckého jazyka, ktorá umožnila našim žiakom rozšíriť svoje jazykové zručnosti a zdokonaliť sa v konverzácii. Skúsení učitelia vytvorili príjemné a podnetné prostredie, ktoré ich za povzbudilo k aktívnej účasti. Témy boli ekologické cestovanie a nemecká krajinoveda.Dôležitou časťou bola aj prehliadka knižnice Goethe Inštitútu, kde sa mohli oboznámiť s bohatou zbierkou nemeckých literárnych diel.

      Návšteva Goethe Inštitútu v Bratislave bola pre našich žiakov nielen príležitosťou na preskúšanie si svojich vedomostí na interaktívnej hodine nemeckého jazyka, ale aj cestou k lepšiemu pochopeniu a objavovaniu nemeckej kultúry.

     • Darovanie krvi

     • Čo je v živote najcennejšie? Predsa  sám život a zdravie!

      Sme radi, že naši žiacu vedia, že DARCOVSTVO KRVI symbolizuje nezištnú pomoc nielen blízkym, ale komukoľvek kto to najviac potrebuje. Za ich výnimočný čin, darovanie krvi v rámci kampane VALENTÍNSKEJ KVAPKY KRVI dňa 23. 02. 2024 im  patrí veľká VĎAKA!!!

     • Hodina angličtiny netradične

     • Hodiny angličtiny už dávno nie sú len o práci s učebnicou a gramatikou, ale aj o objavovaní jazyka cez kultúrne aspekty. Kultúra každej krajiny neodmysliteľne zahŕňa aj jedlo. A čo by mohlo byť príznačnejšie pre Anglicko ako tradičné anglické raňajky?
      Preto si študenti 1.A, 2.skupina pripravili klobásky, toasty, vajíčka, fazuľky v paradajkovej omáčke, grilované šampiňóny, slaninku a paradajky. Nechýbali ani tradičné maslové sušienky a pomarančová marmeláda. K tomu si uvarili English breakfast tea a užívali si atmosféru raňajkovania ako v Anglicku. Takúto hodinu anglického jazyka si všetci naozaj vychutnali 😊