• Deň Zeme

     • Na OAIKBA sme aj tento rok oslávili Deň Zeme prácou, skrášlením okolia školy a zbieraním odpadkov v blízkom aj vzdialenejšom  okolí školy. Zapojili sa všetky triedy, ale najmä I.E a II.E, ktoré vysadili nové kvetinky a zrevitalizovali zeleň pri vstupe do školy. 

     • Školský turnaj v halovom futbale

     •  

      Turnaja sa 21.4.2023 zúčastnilo 12 družstiev po 5. členoch. 

      1.miesto si vybojovalo družstvo v zložení: German Murgaš 3.AF, Mario Kučera 3.AF, Kimi Schmidt 3.D, Tomáš Jurišta 3.E

      2. miesto družstvo: Jerguš Valach 2.A, Viktor Macek 2.A, Ruben Babajanyan 2.A, Norbert Salkovič 1.E, Maxim Štrajt 1.E

      Víťazom gratulujeme a všetkým prajeme veľa športových síl pri ďaľších turnajoch:)

     • Mladý účtovník

     • Tento štvrtok, 20.4.2023 sa uskutočnilo finále 25. ročníka olympiády Mladý účtovník 2023. Celoslovenského kola sa zúčastnili naši dvaja žiaci Hana Bahnová a Matúš Tománek z V. D triedy.

     • Možnosti VŠ štúdia na Univerzite Komenského

     • Naši maturanti mali možnosť zúčastniť sa prezentácie vzácnych hostí z fakulty managementu Univerzity Komenského, ktorí im predstavili program NEMECKÝ PROGRAM,  doslova "šitý na mieru" pre našich absolventov bilingválneho štúdia. Veríme, že sa naši študenti budú vzdelávať aj naďalej a nájdu veľmi dobré uplatnenie na trhu práce, ktoré im práve takéto  štúdium umožní.

     • Deň učiteľov 2023

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdávala riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave Mgr. Bc. Miriam Valašiková výnimočným osobnostiam z radov učiteľov ĎAKOVNÝ LIST. Medzi nimi toto ocenenie prevzala aj naša kolegyňa Mgr. Karolína Vlašičová. Gratulujeme jej  a aj všetkým učiteľom prajeme hlavne pevné zdravie, veľa optimizmu a mnoho úspešných študentov:)

     • Divadelné predstavenie v Štúdiu L+S

     • 15.3.2023 sa naši žiaci zúčastnili  divadelného predstavenia Don Quijote de la Mancha. Hosťovalo Divadlo Bolka Polívku z Brna. Žiaci sa nielen poučili, ale sa aj zabavili a  odniesli si nezabudnuteľný zážitok:)

     • Druháci na lyžiarskom

     • Aj naši druháci absolvovali tento rok lyžiarsky výcvik. Nemali síce ideálne počasie ako tretiaci, ale zato si to vynahradili aj výletmi, dobrou náladou a pekným záverečným večierkom v štýle "superstar", kde sme objavili aj skryté talenty. Jednoducho vydarená školská akcia:)

     • Tretiaci na lyžiarskom výcviku

     • Naši tretiaci sa  v dňoch 27. 2. - 4. 3. 2023 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Lomnici. Počasie sa nám vydarilo  až nad očakávanie, snehu bolo dosť, študenti boli šikovní, nápomocní, tolerantní. Aj rodičia, aj učitelia môžeme byť  na nich hrdí, akí slušní a inteligentní ľudia z nich vyrastajú.  Aj z fotiek vidno aká dobrá nálada nás sprevádzala po celý čas:) Veríme, že si všetci odnášajú pekné spomienky a s novou energiou  budú pokračovač v štúdiu.

     • Rýchle prsty

     • ​​​​​​Na našej škole prebehla 30.11.2022 súťaž Rýchle prsty OAIKBA 2022.Súťažilo sa v 2 disciplínach:

      -10-minútový odpis predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word
      s možnosťou korektúry, zvlášť boli vyhodnotené nižšie a vyššie ročníky. Zúčastnilo sa 17 žiakov.

      Výherkyňou za nižšie ročníky je Veronika Finková z III.E (2. miesto Sabina Lili Goes z III.D, 3. miesto Simona Synáková z III.E). Výherkyňou za vyššie ročníky je Viktória Polláková z V.E (2. miesto Anna Stahoňová zo IV. D, 3. miesto Katarína Póňová zo IV. D).

      Absolútnym víťazom je Veronika Finková (s výsledkom 259 čú/min), ktorá by mala našu školu reprezentovať na krajskom kole vo februári budúceho roka.

      -odpis textu na presnosť v programe ATF. Zúčastnilo sa 16 žiakov.

      Výherkyňou je Dominika Kobelová z III.E (2. miesto Katarína Póňová zo IV.D, 3. miesto Matúš Rácz z III.C).

       

      Všetkým výhercom prajeme, aby ich "rýchle prsty" poslúchali a boli čoraz rýchlejšie a hlavne im blahoželáme k pekným výsledkom:)

     • FiNNkvíz

     • Dňa 23. novembra  2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž z ekonómie - FiNNkvíz pod vedením PaedDr. Ronalda Pódu. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia- bilingválne štúdium v nemeckom jazyku.

      Cieľom súťaže bolo preveriť vedomosti a zručnosti žiakov z predmetu EKN (ekonómia). Žiaci riešili rôzne praktické ekonomické prípady, počítali úroky a riešili príklady z oblasti bankovníctva a poisťovníctva.

      Súťaže sa zúčastnilo 770 žiakov z celého Slovenska. Krásne 15. miesto získala žiačka II.E triedy- Zara Ružeková. Všetci ostatní súťažiaci našej školy boli  tiež úspešnými riešiteľmi FiNNkvízu.  

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

     • Okresné kolo v basketbale

     • Naše basketbalové tímy, aj chlapci, aj dievčatá sa zúčastnili na Okresnom kole v basketbale, ktoré organizovalo gymnázium Einsteinova. Chlapci obsadili pekné 3. miesto a dievčatá 4. miesto.

      Blahoželáme!

     • Prišiel Mikuláš!

     • Dnes na našu školu zavítal Mikuláš 🎅 so svojimi pomocníkmi 👼👹. Určite všetkým spríjemnili vyučovanie a priniesli aj malé drobnosti pre všetkých, ktorí cely rok počúvali a v škole sa usilovne snažili… 🍭🍬

     • Deň otvorených dverí

     • Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční

      7. decembra 2022 od 8.30 -12.00 h

     • Zober loptu, nie drogy!

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zober loptu, nie drogy!.

      Na tretí novembrový týždeň každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám. My sme sa rozhodli povedať nie drogám, áno športu, a tým podporiť zdravý životný štýl mladých ľudí. Práve pri tejto príležitosti si Školský parlament v spolupráci s telocvikármi pripravil pre študentov basketbalový turnaj, na ktorom sme si zašportovali a dobre sa zabavili. Presvedčte sa sami.

     • Imatrikulácie 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácie 2022.

      11.11.2022 v deň IMATRIKULÁCIÍ prvákov to u nás žilo:) Slávnostne sme privítali našich prvákov a oni nás odmenili hodnotným, veľmi dobre pripraveným programom, ukázali nám akí sú talentovaní, ale aj usilovní, súdržní ! Vitajte v komunite OAIKBA:)

     • Ľudské práva v digitálnom svete

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ľudské práva v digitálnom svete.

      Online svet je súčasťou života mnohých ľudí a predstavuje priestor, v ktorom by ľudské práva mali byť chránené. O ľudských právach v digitálnom svete sme sa rozprávali na workshope s druhákmi spolu s lektorkou z Amnesty International Slovensko. Ďakujeme.

     • Cvičné firmy

     • Naše cvičné firmy: Saltare Studio., Viridis, s.r.o. a Poffee, s.r.o sa v dňoch 18. a 19. októbra 2022 zúčastnili na Medzinárodnom veltrhu cvičných firiem v Gbeľanoch pri Žiline. Všetky cvičné firmy sa dôsledne pripravovali a aj vďaka vynikajúcim učiteľkám  a za krátky čas (na prípravu mali mesiac) odviedli kus práce, o čom svedčia vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli.

      Cvičná firma Saltare Studio získala 1. miesto v kategórii Logo-Slogan, 1. miesto v kategórii Elektronická prezentácia, 2. miesto v kategórii  Reklamný šot. 

      Cvičná firma Viridis, s.r.o. získala 1. miesto v kategórii Web stránka -e-shop.

      Cvičná firma Poffee, s.r.o bola ocenená špeciálnou cenou agentúry SEA za spojenie kávy a kreatívnej keramiky. 

       

      Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa z výsledkov.  Tie, tak ako každý rok,  opäť potvrdujú kvalitu výučby  našich cvičných firiem a  schopnosti, znalosti a kompetencie našich žiakov, ktoré už vo štvrtom ročníku vedia využívať aj v praxi.

     • Kým kohút nezaspieva

     • Divadelné predstavenie v DK Zrkadlový háj Kým kohút nezaspieva obohatilo našich žiakov nielen literárne, ale aj spoločensky.