• Rýchle prsty

     • ​​​​​​Na našej škole prebehla 30.11.2022 súťaž Rýchle prsty OAIKBA 2022.Súťažilo sa v 2 disciplínach:

      -10-minútový odpis predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word
      s možnosťou korektúry, zvlášť boli vyhodnotené nižšie a vyššie ročníky. Zúčastnilo sa 17 žiakov.

      Výherkyňou za nižšie ročníky je Veronika Finková z III.E (2. miesto Sabina Lili Goes z III.D, 3. miesto Simona Synáková z III.E). Výherkyňou za vyššie ročníky je Viktória Polláková z V.E (2. miesto Anna Stahoňová zo IV. D, 3. miesto Katarína Póňová zo IV. D).

      Absolútnym víťazom je Veronika Finková (s výsledkom 259 čú/min), ktorá by mala našu školu reprezentovať na krajskom kole vo februári budúceho roka.

      -odpis textu na presnosť v programe ATF. Zúčastnilo sa 16 žiakov.

      Výherkyňou je Dominika Kobelová z III.E (2. miesto Katarína Póňová zo IV.D, 3. miesto Matúš Rácz z III.C).

       

      Všetkým výhercom prajeme, aby ich "rýchle prsty" poslúchali a boli čoraz rýchlejšie a hlavne im blahoželáme k pekným výsledkom:)

     • FiNNkvíz

     • Dňa 23. novembra  2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž z ekonómie - FiNNkvíz pod vedením PaedDr. Ronalda Pódu. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia- bilingválne štúdium v nemeckom jazyku.

      Cieľom súťaže bolo preveriť vedomosti a zručnosti žiakov z predmetu EKN (ekonómia). Žiaci riešili rôzne praktické ekonomické prípady, počítali úroky a riešili príklady z oblasti bankovníctva a poisťovníctva.

      Súťaže sa zúčastnilo 770 žiakov z celého Slovenska. Krásne 15. miesto získala žiačka II.E triedy- Zara Ružeková. Všetci ostatní súťažiaci našej školy boli  tiež úspešnými riešiteľmi FiNNkvízu.  

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!

     • Okresné kolo v basketbale

     • Naše basketbalové tímy, aj chlapci, aj dievčatá sa zúčastnili na Okresnom kole v basketbale, ktoré organizovalo gymnázium Einsteinova. Chlapci obsadili pekné 3. miesto a dievčatá 4. miesto.

      Blahoželáme!

     • Prišiel Mikuláš!

     • Dnes na našu školu zavítal Mikuláš 🎅 so svojimi pomocníkmi 👼👹. Určite všetkým spríjemnili vyučovanie a priniesli aj malé drobnosti pre všetkých, ktorí cely rok počúvali a v škole sa usilovne snažili… 🍭🍬