• 2. kolo prijímacieho konania
     • 2. kolo prijímacieho konania

     • Riaditeľka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania  pre školský rok 2021/22 pre tieto študijné odbory:

      1.  študijný odbor 6317 M74 obchodná akadémia, 5-ročné bilingválne štúdium v nemeckom jazyku pre žiakov 9. a 8. ročníka ZŠ

      2. študijný odbor 6317 M obchodná akadémia (s rozšíreným vyučovaním ANJ) pre žiakov 9. ročníka ZŠ

       

      Kritériá prijímacieho konania platia tie isté ako pre 1. kolo prijímacieho konania (nájdete v časti ŠTÚDIUM), pričom do do 2. kola prijímacieho konania bude zaradená každá platná  prihláška, ktorá bude doručená do školy  do 16. júna 2021 (vrátane). Termín prijímacích pohovorov je určený na 22. 6. 2021.