• Výchovný poradca

    • Výchovný poradca - PaedDr. Miriam Lazanová

     Konzultačné hodiny, utorok: 2. - 4. vyuč. h

     Email: lazanova@oaikba.sk

     Tel. školy:  02/62411353

     Výchovný poradca (ďalej VP) zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní  poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie žiakov formou informačných, koordinačných, konzultačných a metodických činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb žiaka.


     Ako sa efektívne učiť

      Správne učenie metódou „5P"

     Päť hlavných zásad pre zlepšenie učenia. 

     1. Podmienky

     2. Plánovanie času

     3. Prestávky

     4. Poznámky a práca s textom

     5. Pamäť


     1.  Podmienky

     Úspech v škole závisí ďaleko viac od domácej prípravy než na tom, akí šikovní sme sa narodili.
      

     • Snaž sa učiť vždy na tom istom mieste.
     • Izba, v ktorej sa učíš by mala byť svetlá.
     • Pred učením si ju nezabudni vyvetrať.
     • Teplota v miestnosti by nemala presiahnuť 18 až 20 °C.
     • Na učenie je najlepšie ticho. Na mobil si daj tichý režim, vypni televíziu aj počítač. Ak potrebuješ zvukovú kulisu, môžeš si dať pri učení tichú hudbu.
     • Učenie v posteli nie je príliš vhodné, pretože je v nej riziko, že zaspíš. Ak si zvyknutý sa učiť v posteli, mysli na pracovné prestávky, ktoré ale nevyplníš spánkom ale vstaneš a niečo urobíš. Napriek tomu skús sa niekedy učiť za stolom a porovnaj si, kde si sa naučil viac.
     • Snaž sa mať okolo seba poriadok a všetky dôležité veci na dosah, aby si nemusel strácať čas zbytočným hľadaním. Upratanie stola nezaberie veľa času a naozaj pomôže.


     2.  Plánovanie času


      Dôležitým predpokladom úspechu je dobré zorganizovanie si študijného a voľného  času.

     Plánovaním získavaš čas na seba a svoje koníčky.

       Rady:

     • Zaobstaraj si poznámkový blok alebo diár.
     • Zaznamenávaj si tam dátum písomky alebo skúšok.
     • Uč sa každý deň približne v rovnakom čase.
     • Vytvor si plán učenia, kedy sa budeš učiť.
     • Zisti si, kde strácaš zbytočne veľa času.
     • Urob si zoznam činností, ktoré budeš v čase učenia robiť.


     Čo ma oberá o čas:

     Nevhodný spôsob plánovania denného programu

     Nedostatok osobnej disciplíny pri štúdiu

     Časté nedokončenie činnosti alebo úlohy

     Odkladanie úloh a povinností na ďalšie dni

     Časté návštevy

     Neschopnosť iným povedať „teraz nie"

     Časté telefonovanie a hranie sa s telefónom

     Nekonečné počítačové hry

     Časté pozeranie televízie


      

     10 dôvodov prečo si organizovať svoj čas:

     budeš pokojnejší a nebudeš panikáriť

     znížiš si stres a nervozitu

     neuniknú ti dôležité veci

     budeš menej zábudlivý

     ušetríš svoju energiu

     zvýšiš svoju efektivitu a výkon

     zlepšíš si sebadisciplínu

     budeš sa lepšie sústrediť

     na konci dňa budeš mať pocit úspechu

     budeš lepšie naladený na ďalší deň


      

     Výskumy ukázali, že náš výkon sa počas dňa mení. Naše telo a myseľ sú pripravené dosiahnuť najlepší výkon v doobeda.

     Počas obeda a krátko poobede náš výkon výrazne poklesne. Stúpať začne opäť medzi 14.00 a 16.00 hod. Po 20.00 hodine

     efektivita nášho učenia opäť výrazne klesá. Medzi ľuďmi však aj tu môžu byť určité odlišnosti. Niekto je večerný a niekto ranný

     typ. Pozoruj sám seba a zistíš, kedy podávaš najväčší výkon ty.

     3. Prestávky


     Prestávka v správnom čase ušetrí tvoju energiu, pomôže ti lepšie sa sústrediť a umožní podať väčší výkon. Ako sa teda učiť?

     • Na učenie si stanov určitú reálnu časovú hranicu, dokedy sa budeš učiť a čo budeš konkrétne robiť.
     • Potom si tento čas rozdeľ na menšie časové úseky napríklad po 15 – 20 minútach.
     • Na konci každého úseku si naplánuj krátku prestávku a pokračuj v učení. Počas tejto prestávky si môžeš zacvičiť, zjesť jablko, urobiť si čaj, osprchovať sa alebo prečítať článok v časopise.
     • Každý časový úsek sa snaž maximálne využiť.
     • Plán musí byť reálny. Nehraj sa na supermana. Za 20 minút určite nestihneš prebrať úplne celú novú učebnú látku. Postupne sa naučíš odhadnúť, čo sa dá stihnúť a čo nie.
     • Približne po hodine sústredeného učenia si urob dlhšiu 15 až 20 minútovú prestávku.

     Po prestávke si treba urobiť krátky prehľad toho, či si sa predtým naučil.


     4. Poznámky a práca s textom

     Poznámky sú skratkou dlhého výkladu učiteľa. Sú to základné informácie, ktoré by si z učiva mal vedieť. Všetko doplňujúce máš v učebnici.

     • Najlepšie pochopíš svoje vlastné poznámky, je to záznam tvojho vlastného myslenia.
     • Písanie poznámok udržuje pri výklade tvoju sústredenosť.
     • Samotným písaním si ukladáš informácie do pamäti.
     • Máš sa doma z čoho učiť a vieš, čo jednotliví učitelia považujú za dôležité.


     Prehľad

     V prvom kroku získaj prehľad o texte. Zisti, koľko je tam nadpisov a odstavcov. Prečítaj si celú kapitolu veľmi zbežne, rýchlo, informácie skôr preleť očami, aby si vedel, čo všetko obsahuje. Potom si text prečítaj trochu pozornejšie.

     Otázky

     V druhom kroku sa zamysli nad tým, čo už poznáš odinakiaľ, čo je v texte dôležité. To si označ ceruzkou. Ak potrebuješ vyhľadať neznáme slová alebo pojmy, použi slovník alebo internet

      

     Čítanie

     Tu už ide o dôkladné a sústredené čítanie textu odstavec po odstavci. Pre lepšiu koncentráciu nezabúdaj na krátke prestávky. Prezri si obrázky a náčrty. Zložité časti si prečítaj dvakrát a nahlas.

     Aktívne čítanie

     Po prvom, podrobnom čítaní nasleduje aktívna práca s textom. Čítaj text znovu ale s ceruzkou v ruke. Podčiarkuj si ceruzkou priamo v texte dôležité informácie, rob si poznámky vedľa na papier, či do zošita. Vety, ktorým nerozumieš si vypíš na papier a spýtaj sa kamaráta alebo rodičov, čo znamenajú.

     Opakovanie

     Posledným krokom je zhrnutie naučeného, opakovanie celej látky. Najviac pomáha, keď si látku hovoríš nahlas. Môžeš sa dať aj niekomu vyskúšať a popísať všetko, čo si sa naučil, bez pozerania sa do textu.

     5.  Pamäť

     Učivo si musíš systematicky opakovať. „Opakovanie je matkou múdrosti.".

     Obsah učiva musíš chápať vždy vo vzťahu s predchádzajúcimi poznatkami. Ak informácie nadväzujú jedna na druhú, tvoria určitý celok, lepšia sa uložia a aj vyhľadávajú v dlhodobej pamäti.

     Informácia, ktorá má nejaký zmysel a význam sa z pamäti vybavuje oveľa lepšie ako informácia, ktorú sme sa nabifľovali bez pochopenia jej významu a zmyslu.

     Naučené učivo musíš pravidelne používať, inak ho časom zabudneš.

     Finty, ktoré pomáhajú

     Ak sa máš naučiť väčšiu skupinu údajov, pokús sa zostaviť ich do nejakého súboru, ktorý vytvára logický systém. Ak sa máš napríklad naučiť 20 slov, skús ich pospájať do nejakého pomyselného celku.

     Ak si nevieš zapamätať telefónne číslo kamarátky 744- 18- 50, rozdeľ si ho na časti a pridaj k nim nejaký význam. Zapamätaj si len prvú časť 744, ďalšie okomentuj: Jana vyzerá na 18 ale oblieka sa niekedy ako 50 tka. Takéto učenie je naozaj zábavné a dá sa použiť pri rôznom učive.

     Napríklad číslice 50,100, 500,1000 si chceme zapamätať ako rímske číslice L,C,D,M. Ako na to? Písmená si dlho nezapamätáme, ale LaCo DoMa je už lepšie, však?

     Samotné slová si lepšie zapamätáš, ak si z nich vytvoríš nejaký príbeh.

     Pri učení angličtiny si lepšie zapamätáš slovíčka, keď si z nových slovíčok hneď vytvoríš niekoľko rôznych viet. Lepšie pochopíš ich vzťah  s ostatnými časťami vety a tak slová získajú svoj zmysel, ktorý len tak rýchlo nezabudneš.

     Ak sa máš učiť názvy častí ľudského tela, nervy, kosti, lepšie si ich zapamätáš, ak budeš poznať ich fungovanie, čo robia, aký majú v ľudskom tele zmysel.

     Zameraj sa na opakovanie najmä obtiažnejších častí učiva, ktoré sa ti horšie pamätá. Môžeš si ich aj vypísať na papier alebo kartón a dať na dobre viditeľné miesto.

     Pri učení je dobré si niektoré veci napísať, nakresliť alebo ich vysloviť nahlas.

     Čím viac zmyslov zapojíš do učenia, tým je šanca na vybavenie z pamäti väčšia.

     Píš si krátke poznámky, zoznamy a prehľady. Umožnia ti informácie nielen utriediť, ale i trvalo zapamätať. Funguje to. Aj ty doma rýchlejšie nájdeš ponožky, ak máš vo veciach systém a poriadok. Navyše pri písaní sa niektoré informácie zapamätávajú aj automaticky.